Program Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”

Miasto Opole przystąpiło do opracowania Programu Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”.  Program zakłada realizację kompleksowych działań, realizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, którego celem jest samodzielne i godne życie starszych  mieszkańców Opola. Przyjęcie dokumentu planuje się jeszcze w 2017 roku, projekt znajduje się w załączniku.
Uwzględniając potrzebę zaprezentowania wypracowanych założeń programu oraz kierunków planowanych działań serdecznie zapraszamy na debatę publiczną poświęconą przedmiotowej kwestii.    
Spotkanie odbędzie się 14.09.2017r. o godzinie 16:00, w Urzędzie Miasta – Ratusz, sala nr 312.