WAŻNE KONTAKTY

Urząd Miasta Opola
Rynek – Ratusz, 45-015 Opole
tel. centrala: (77) 45 11 800
e-mail: urzad@um.opole.pl
www.opole.pl

Zgłoś awarię lub zaniedbanie

 1. Zapadnięta jezdnia lub chodnik: tel. (77) 469 74 18, (77) 469 74 27 (Miejski Zarząd Dróg)
 2. Latarnie na Twojej ulicy nie świecą: tel. (77) 451 19 00 (UM Opole Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej)
 3. Zapadnięta studzienka: tel. (77) 443 56 60 (Wodociągi i Kanalizacja)
 4. Ktoś ukradł lub odwrócił znak drogowy: tel. (77) 469 74 30 (Miejski Zarząd Dróg)
 5. Sygnalizacja świetlna nie działa: tel. (77) 469 74 30 (Miejski Zarząd Dróg)
 6. Roboty na drodze są źle zabezpieczone: tel. (77) 469 74 26 (Miejski Zarząd Dróg)
 7. Na ulicy jest brudno lub brakuje pojemników na odpadki: tel. (77) 469 74 31 (Miejski Zarząd Dróg)
 8. Uszkodzone wiaty przystankowe: tel. (77) 469 74 35 (Miejski Zarząd Dróg)
 9. Przypadki zaniedbywania i maltretowania zwierząt: tel. 798 368 039 (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami)
 10. Chore/potrącone zwierzę na ulicy Opola:
 • zwierzęta tzw. towarzyszące (pies, kot): Gabinet Weterynaryjny dr M. Tymowicza, tel. (77) 474 65 66, 602352014,
 • zwierzęta dzikie (sarna, dzik, jeż itp.): Straż Miejska tel. 986 lub (77) 402 51 00, lub Wydział Ochrony Środowiska UM Opola tel. (77) 451 18 19