NFZ Pomoc medyczna w weekend

Pomoc medyczna w weekend
SOR czy świąteczna opieka zdrowotna
Kiedy udać się na szpitalny oddział ratunkowy (#SOR), a w jakich sytuacjach skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (#NiŚOZ)?

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)
- Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.
- Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania.
- Nie obowiązuje rejonizacja.
- W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.
O ko­lej­no­ści przy­jęć pa­cjen­tów nie de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­sze­nia na SOR, a stan zdro­wia we­ry­fi­ko­wa­ny przez per­so­nel me­dycz­ny.

Do SOR można zgłosić się np. w przypadku:
- urazu
- złamania
- zatrucia
- napadu drgawek
- utraty przytomności
- nasilonej duszności
- nagłego silnego bólu brzucha
- krwawienia z przewodu pokarmowego
- silnego krwawienia z dróg rodnych lub dróg moczowych
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia.

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania:
- recepty na stosowane przewlekle leki,
- konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
- zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.
- SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
- Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
Więcej o SOR - https://pacjent.gov.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-sor

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA (NiŚOZ)
Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy:
- od poniedziałku do piątku
- w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
- bezpłatnie
- bez skierowania.
W ramach NiŚOZ pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.
​Z NiŚOZ możesz skorzystać w przypadku:
- nagłego zachorowania
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy środki domowe lub lekarstwa dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
W ramach NiŚOZ nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Więcej o NiŚOZ - https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (#TPK)
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna:
- pod bezpłatnym numerem - 800 137 200
- od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 następnego dnia
- w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8:00 do 8:00 następnego dnia
- w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Kontaktując się z #TPK, otrzymasz poradę
- pielęgniarki/położnej
- lekarską
w formie telekonsultacji.

W ramach #TPK uzyskasz:
- poradę medyczną
- e–receptę
- e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19
- e–zwolnienie.
Przeczytaj gdzie szukać pomocy w razie nagłej potrzeby czy wypadku
https://www.nfz-lodz.pl/.../1689-kiedy-skorzysta-z-nocnej...