Galeria Sztuki Współczesnej - Salon Wiosenny

Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Salonu Wiosennego - dorocznej wystawy twórczości opolskiego środowiska artystycznego!
Organizatorami Salonu są: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski oraz Galeria Sztuki Współczesnej.
Salon ma charakter konkursowy i jest skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola oraz osób związanych z regionem. Ma na celu popularyzację sztuk wizualnych; zachęca artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu oraz integruje środowisko plastyków Śląska Opolskiego.
Salon składa się z następujących etapów:
- Zgłoszenie prac plastycznych przez uczestników do 13.03.2023.
- Zakwalifikowanie ich do wystawy przez Jury powołane przez Organizatorów.
- Dostarczenie przez Uczestników na ekspozycję prac zakwalifikowanych na Salon.
- Wybór laureatów konkursu przez Jury oraz ogłoszenie werdyktu podczas wernisażu wystawy, wystawa Salon Wiosenny w terminie 6.05 - 22.06. 2023 (wernisaż 5.05.2023).
- Wybór laureata Nagrody Publiczności podczas trwania wystawy Salon Wiosenny 2023.
Organizatorzy przystępują obecnie do pierwszego etapu wydarzenia.
Jak zgłosić swoją pracę na Salon Wiosenny 2023?
- Prace plastyczne na Salon Wiosenny mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.
- Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie 2023 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu (format: JPG, PNG), cyfrowej reprodukcji pracy konkursowej zapisanej w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja musi być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł.
- Wszystkie nadesłane prace (nie tylko wybrane przez jurorów) opublikujemy na stronie: galeriaopole.pl
Kartę zgłoszenia wraz z reprodukcją cyfrową pracy konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2023.
Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na stronie galeriaopole.pl, lub POD LINKIEM: https://bit.ly/3YtE9m3