Związek Sybiraków Oddział w Opolu

Adres: 45-368 Opole, ul. Adama Mickiewicza 1
Telefon kontaktowy: 665991599
Strona internetowa: Brak
Adres e-mail: Brak
Osoba do kontaktu: Pani Helena Dolińska, Prezes Koła Związku Sybiraków w Opolu

Cele statutowe:

1. Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
2. Prowadzenie działalności charytatywnej.
3. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR.
4. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.
5. Upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.
6. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
7. Współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
9. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 

Opis działalności:

Oddział Związku Sybiraków w Opolu powstał w 1990 roku. Oddział posiada koła terenowe w: Brzegu, Grodkowie, Głuchołazach, Głubczycach, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Paczkowie, Prudniku, Otmuchowie, Opolu, Nysie i Namysłowie. Poszczególne koła terenowe posiadają znaki pamięci, są to: sztandary, tablice pamiątkowe, nazwy szkół, ulic, mostów, aleje na cmentarzu. Określa się to mianem Znaków Pamięci Golgoty Wschodu.
 
18 listopada 1991 roku Pielgrzymi ze Związku Sybiraków z Opola wzięli udział w audiencji u papieża Jana Pawła II w Rzymie. Podczas spotkania Ojciec Św. Jan Paweł II poświęcił sztandar Związku Sybiraków z Opola.
 
W 1996 r. Sybiracy przekazali wiele eksponatów (zdjęcia i przedmioty przywiezione z zesłania) na zorganizowaną przez Muzeum Śląska Opolskiego wystawę „Fotografia z Sybiru 1940-1955”. Koło opolskich Sybiraków współpracuje przy upamiętnianiu losów zesłańców z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i z Muzem Śląska Opolskiego w Opolu.
 
Związek ściśle współpracuje z wojskiem, kościołem oraz organizacjami kombatanckimi. Co roku odbywają się pielgrzymki do Grodźca, Częstochowy, Lichenia i Białegostoku. W dniu 17 września odbywają się spotkania pod krzyżem Golgoty Wschodu - to dzień napaści Rosji sowieckiej na Polskę. 17 września jest Dniem Sybiraka.