WIZYTÓWKA ORGANIZACJI „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ” PRZY KTÓREJ DZIAŁA KLUB SENIORA S.O.W.A


Klub Seniora S.O.W.A przy Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”
ul. Damrota 2a/6-7
45-064 Opole
Tel. 77 441 12 29
www.dobroczynca.org
e-mail: info@dobroczynca.org
osoby do kontaktu:
- Małgorzata Czerwińska – Prezes Fundacji „Bądź Dobroczyńca”
tel. 77 441 12 29, adres mailowy: info@dobroczynca.org
- Oriana Górska – Opiekun Klubu Seniora S.O.W.A, tel. 77 441 12 29, adres e-mail: info@dobroczyńca.org
 

Cele statutowe organizacji:

Celem fundacji jest pomoc społeczna tj.:

 • Wspieranie aktywności senioralnej 
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Ochrona i promocja zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Wspieranie innych organizacji pozarządowych,
 • Promowanie postaw pro-społecznych,
 • Poszerzanie wiedzy naukowej z zakresu pomocy społecznej i  psychologicznej,
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, społeczności lokalnych,
 • Wspieranie rozwoju osobistego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom dla dzieci                                 i młodzieży oraz dorosłych,
 • Prowadzenie innowacyjnych programów oddziaływań społecznych oraz naukowa ich weryfikacja,
 • Prowadzenie badań naukowych w obrębie zagadnień statutowych,
 • Budowanie społeczeństwa informacyjnego,
 • Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego,
 • Wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw indywidualnych,
 • Rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych,
 • Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie
 • Wspieranie i edukacja na rzecz rodzicielstwa zastępczego

 

oraz udzielanie pomocy oraz wsparcia:

 • Seniorom
 • Dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin niepełnych lub wielodzietnych,
 • Młodzieży  sprawiających problemy wychowawcze,
 • Rodzicowi samotnie wychowującemu dzieci.
 • Liderom młodzieżowym.

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie, prowadząc działalność o charakterze pożytku publicznego.

Opis działalności:

Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” to organizacja pożytku publicznego działająca od ponad 10 lat w Opolu w obszarze pomocy społecznej. W ramach działalności Fundacji działa KIS, który powstał w 2011. W ramach Klubu Integracji Społecznej udzielana jest pomoc w poszukiwaniu pracy, szkolenia umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, socjalne, prawne, ekonomiczne i psychologiczne. Przy Fundacji funkcjonują również dwie placówki wsparcia dziennego „Parasol” i „Promyk” wspierające środowisko rodzinne i szkolne w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i korekcyjnych.
 
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Opola  w wieku 60+ fundacja utworzyła w 2014 roku Klub Seniora S.O.W.A. Bogata propozycja programowa Klubu Seniora S.O.W.A zachęca seniorów do aktywności i  rozwoju, a przede wszystkim wyjścia z domu. Do Klubu aktualnie zapisanych jest 50 osób. Z inicjatywy Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”, klubowicze uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, programach, wykładach m.in. „Nie znasz- Nie otwieraj”, konferencji „Mądrzy i Doświadczeni”, „Dni Seniora”, „Dni Rzeki”, „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Klubowicze z chęcią angażują się w akcje społeczne, zarówno te na rzecz innych seniorów tj. przygotowanie „Kopert Życia”, jak i dla tych najmłodszych, angażując swoje umiejętności manualne przygotowując ośmiorniczki dla wcześniaków przebywających na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym w Opolu. W ramach uczestnictwa w Klubie Seniora S.O.W.A seniorzy mogą skorzystać z pakietu takich zajęć jak: kurs komputerowy, kurs obsługi urządzeń multimedialnych, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty kulinarne, spacery Nordic Walking, seanse filmowe, warsztaty plastyczne. W grudniu 2014 roku został utworzony chór „Wesoła Nuta”, gdzie seniorzy pod okiem profesjonalnej dyrygentki-muzyka rozwijają i szlifują swoje wokalne umiejętności. Jest to niezwykle prężnie rozwijająca się propozycja programowa, a seniorzy z wielką przyjemnością prezentują wyćwiczony repertuar na zewnątrz, biorąc udział w różnych występach publicznych. Klub Seniora dąży do jak największej profesjonalizacji swoich usług. Udostępniamy seniorom  czas i przestrzeń do rozwoju różnych aktywności. Warto podkreślić, że WSZYSTKIE DZIAŁANIA PROWADZONE DLA SENIORÓW SĄ BEZPŁATNE. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału.