Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Opolu

Adres: ul. 1 Maja 19a p. 3, 45-067 Opole
Telefon kontaktowy: (77) 454 22 03
Strona internetowa: -
Adres e-mail: -
Osoba do kontaktu: Danuta Schetyna, Prezes Zarządu Koła Miejskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu
 

Cele statutowe:

1. Dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie jego integralności i suwerenności.
2. Obrona godności, dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
3. Utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami.
4. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
5. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II Wojny Światowej oraz uczestników walk z reżimem komunistycznym o Polskę Niepodległą.
6. Inicjowanie organizowania opieki medycznej i socjalnej oraz pomocy koleżeńskiej dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.
 

Opis działalności

1. Głównym zadaniem wyznaczonym sobie przez organizację jest „ocalenie od zapomnienia” informacji związanych z działalnością i zasługami Armii Krajowej. Podstawowym narzędziem realizacji tego celu jest Biuletyn Informacyjny „Akowiec”. Jak wyjaśniają inicjatorzy przedsięwzięcia zamieszczane są w nim „treści aktualne i ważne dla Polski utrwalające etos Armii Krajowej”. Pierwszy numer pochodzi z 3 maja 1998 roku, a wydawanie publikacji trwa nieprzerwanie do dziś. Biuletyn wydawany jest cztery razy w roku.
Archiwalne numery Biuletynu dostępne są pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/publication/143155
 
2. Przy zaangażowaniu Zarządu Koła Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i redakcji Biuletynu zaistniała w Opolu nazwa Osiedla ku czci Armii Krajowej. Na Osiedlu usytuowano pomnik generała Emila Fieldorfa „Nila”. Przy tym pomniku z inicjatywy Związku każdego roku organizowane są obchody rocznicy śmierci generała, który został aresztowany przez NKWD oraz skazany na karę śmierci. W uroczystościach uczestniczą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego z pocztami sztandarowymi.
 
3. Organizacja popularyzuje wśród młodzieży wiedzę o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. W 68. rocznicę śmieci rotmistrza pod patronatem Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu Związek zorganizował sześć spotkań poświęconych postaci. Organizacja jest otwarta na współpracę ze szkołami różnych typów w zakresie wychowania patriotycznego, poszerzania oraz pogłębiania wiedzy o Armii Krajowej.