Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu

ul. Reymonta 43, 45-072 Opole
tel. 608 708 085
e-mail:  tertadsok@wp.pl           
www.opole.znp.edu.pl/seir
Osoba do kontaktu: Teresa Sokołowska, przewodnicząca, tel. 608 708 085

Opis działalności:

Przy Oddziale ZNP w Opolu aktywnie działa Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów. Swoje początki ma w 1959 roku. Na spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyło 16 emerytowanych nauczycieli. Pierwszym przewodniczącym został JAN GAWLIK. Koleżanka Łucja Famuła jako jedyna /do tej pory/była przez trzy kadencje przewodniczącą Sekcji. Przez wiele lat emeryci spotykali się w Klubie w budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 a następnie w różnych miejscach na terenie Opola. Obecnie w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Koraszewskiego 7-9
 
Przez te wszystkie lata członkowie Sekcji utrzymują kontakt ze starszymi, schorowanymi i wiekowymi członkami, którzy wymagają doraźnej lub stałej pomocy. Powołano łączników – wolontariuszy, którzy interesują się losem starszych członków, dzwonią, odwiedzają. Pomagają w uzyskaniu zapomogi losowej, pomocy prawnej.
 
Kontynuowana jest działalność kulturalno-oświatowa, turystyczno-kulturalna i prozdrowotna. Organizowane są zbiorowe wyjścia do teatru, kina, muzeum, filharmonii, galerii, na koncerty do amfiteatru, na basen…
 
Dwa razy w miesiącu są spotkania klubowe, na których przekazuje się różne informacje i są  interesujący goście (poeci, pisarze, lekarze różnej specjalności, parlamentarzyści, samorządowcy, policjanci, dziennikarze…).  Przeprowadzane są szkolenia, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne, wieczory kolęd. Członkowie wymieniają się przepisami kulinarnymi i degustują przyniesione potrawy. Niektórzy opowiadają o swojej pasji, zainteresowaniach i pokazują swoje wytwory. Są zajęcia na których członkowie poznają nowe gry rozwijające koncentrację i refleks. Uroczyście obchodzi się Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki. Co roku emeryci spotykają się na uroczystej Wigilii.
 
Seniorzy co roku biorą czynny udział w górskim pieszym Ogólnopolskim Rajdzie Emerytów i Rencistów, wycieczkach szkoleniowo-integracyjnych organizowanych przez Zarząd Oddziału i wycieczkach organizowanych przez Zarząd SEiR. Poznają  różne zakłady pracy na terenie Opola. W ostatnich latach odwiedzono:  opolską siedzibę TVP, redakcję gazety „nto” oraz filharmonię  i Teatr Lalki i Aktora od kulis.
 
Dużą popularnością cieszą się pikniki organizowane na działkach członków Sekcji oraz wyjazdy do zaprzyjaźnionych właścicieli pasieki i winnicy.
Członkowie Sekcji włączają się w różne ogólnopolskie akcje: zbiórka podpisów w obronie altanek działkowych, w sprawie procentowej waloryzacji emerytur, w sprawie zorganizowania lepszego lecznictwa geriatrycznego, zbiórka pieniędzy na chore dzieci itp.
 
Seniorzy nie zapominają o koleżankach i kolegach, którzy odeszli. Zapalają  na ich grobach znicze z logo związku. Urządzają „Wieczory wspomnień”.
 
Dzięki staraniom Zarządu Sekcji i Zarządu Oddziału ZNP na przestrzeni lat wielu emerytowanych nauczycieli zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielu członków w uznaniu szczególnych zasług otrzymało Złotą Odznakę ZNP, Odznakę ZNP za Tajne Nauczanie, Medal Rodła, Medal za Zasługi dla Miasta Opola i dla Opolszczyzny, Odznakę za 50 lat przynależności do ZNP, Tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji i Tytuł Honorowego Prezesa.
 
Od 1992 r. w Sekcji Emerytów i Rencistów organizowane są w artystycznej oprawie Jubileuszowe Urodziny ukazujące osobiste zasługi Jubilatów w dziedzinie pedagogicznej, społecznej i związkowej.
 
Oddziałowa SEiR liczy obecnie powyżej 120 członków. Najstarsza członkini ma 101 lat, a najmłodsza (rencistka)  52 lata.
 
Przesłanie członków SEiR:  Każdy nauczyciel będzie kiedyś emerytem!
 
Zapraszamy w nasze szeregi – w grupie weselej i raźniej!