Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Miejski w Opolu

logo_polskie_stowarzyszenie_diabetykow.jpgPlac Jana Kazimierza 7/1
tel. (77) 457 46 83 (w czasie dyżurów)  oraz o każdej porze: tel. 607 430 950, 604 697 055
e-mail: psd_om_opole@op.pl          
Dyżury:
- wtorki godz. 10.00-13.00
- czwartki godz. 13.00-17.00 (sprawy rekreacji wodnej)
Osoba do kontaktu: Zofia Gołdys, rzecznik, tel. 607 430 950

Cele:

 1. opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji,
 2. dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej,
 3. poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie,
 4. integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie,
 5. tworzenie prężnych struktur Stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy,
 6. pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku - chorych na cukrzycę lub dodatkowo uzależnionych,
 7. wspieranie finansowe działalności Stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia,
 9. inspirowanie kandydatur członków i sympatyków Stowarzyszenia do jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracji terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie - po ich wyborze do tych organów - aktywnej działalności na rzecz chorych.

Opis działalności:

Zarząd Oddziału  Miejskiego PSD w Opolu zaprasza do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach, imprezach i innych działaniach naszego Stowarzyszenia oraz odwiedzania nas w naszej siedzibie.
W trakcie dyżurów można między innymi:

 • dokonać nieodpłatnego pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego,
 • uzyskać informacje o możliwościach leczenia cukrzycy oraz adresy poradni cukrzycowych,
 • uzyskać lub nieodpłatnie wymienić glukometr i nauczyć się jego obsługi,
 • skorzystać z czasopism i literatury,
 • uzyskać wiele przydatnych informacji, wymienić doświadczenia i poglądy z innymi członkami, oraz zapisać się do PSD.

 
Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać osoba chora na cukrzycę, członkowie jej rodziny oraz osoby, które chcą aktywnie realizować nasze zadania. Można również zostać członkiem wspierającym 
Oddziału Miejskiego PSD w Opolu. Członkowie OM PSD w Opolu mają między innymi możliwość:

 • uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych połączonych z różnego typu bezpłatnymi badaniami,
 • uczestnictwa w zajęciach rekreacji wodnej i nauki pływania,
 • uczestnictwa w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także innych organizatorów,
 • zabawy taneczne w restauracji „Willa Młynówka”.