Polski Komitet Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Charytatywne
Opolski Zarząd Wojewódzki
ul.  Armii Krajowej 10, 45-071 Opole
tel. (77) 454 40 10, 454 68 68
e-mail: opole@pkps.org.pl
www.pkpsopole.pl

Osoba do kontaktu: Teresa Faryniarz, kierownik Biura PKPS, tel. (77) 454 40 10
Cele:

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnorodnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.
PKPS w Opolu zajmuje się głównie opieką nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania. Spektrum tej pomocy jest bardzo szerokie i zindywidualizowane w zależności od potrzeb osób zainteresowanych tą pomocą. Nasze opiekunki wykonują wszystkie prace gospodarcze w domach podopiecznych (m.in. pranie, gotowanie, sprzątanie), robią zakupy, wykonują zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne u osób niedołężnych i obłożnie chorych, załatwiają różne sprawy bieżące np. wizyty lekarza, naprawy, opłaty, sprawy urzędowe, itp.; umożliwiają podopiecznym kontakt z otoczeniem, korzystanie z placówek oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sakralnych itp. Nasze opiekunki są w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną opiekę.
Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub na zlecenia indywidualne.