Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Opole" (Ognisko TKKF "Opole")

Osoba do kontaktu: Zyta Halamoda, prezes Ogniska,
tel. 696.294.225, e-mail: zyta.halamoda@gmail.com

Cele:

Działalność prowadząca do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa miasta Opola, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

Opis działalności:

Od wielu lat Ognisko prowadzi zajęcia gimnastyczne, głównie dla kobiet. Dla Pań seniorek i również Panów seniorów (nowość!) proponujemy program: " Fitness dla seniorów". Jest to gimnastyka rekreacyjno-zdrowotna, dwa razy tygodniowo: poniedziałki i czwartki w godz. 19-20, od 1 września do końca czerwca. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka zajęć ruchowych i rehabilitacji.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu, przy ul. Sienkiewicza 4.