Koło „ZAODRZE” Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział w Opolu

ul. Prószkowska 39 A, 45-758 Opole
tel. 503-324-485
www.emeryci.opole.pl
e-mail: kontakt@emeryci.opole.pl
Osoba do kontaktu: Jerzy Szlengel, przewodniczący Koła „Zaodrze” PZERiI,  tel. 503-324-485, e-mail: jerzyszlengel@wp.pl
 
Cele:
Wyciąg ze statutu PZERiI:
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:
- poprawiania ich warunków socjalno-bytowych‚ oraz uczestniczenia z życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
- organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów. inwalidów;
- reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Opis działalności:
Koło „Zaodrze” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  działa  od  2012 roku. Powołane zostało z  inicjatywy zaangażowanych mieszkańców osiedla „Zaodrze”. Aktualny Zarząd  Koła „Zaodrze”  to:
Jerzy Szlengel – przewodniczący,
Leokadia Kubalańca – sekretarz,
Eugeniusz Szczepański – skarbnik,
Antoni Majewski – członek,
Krystyna Siemieniuch – członek
Wanda Jurkowska – członek honorowy.
 
Nadrzędnym celem Koła jest integracja i zachęcanie do wspólnych działań wszystkich mieszkańców Osiedla , a także wzajemna pomoc i nauka. Staraniem Zarządu Koła  w 2013 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy  Zarządem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” a  Zarządem Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w zakresie współpracy organizacyjnej, technicznej, finansowej i społecznej. Zapisy porozumienia są przestrzegane przez obydwie strony.
Koło spotkało się z dużym wsparciem ze strony Zarządu OSM „Przyszłość” przy organizacji kawiarenki internetowej, która działa od października 2014r. przy ul. Prószkowskiej 7 (XI piętro). Kawiarenka  posiada 5 komputerów, które otrzymaliśmy nieodpłatnie od Wojewody Opolskiego. Natomiast wyposażenie kawiarenki w niezbędne sprzęty zawdzięczamy przychylności Zarządu OSM „Przyszłość” a szczególnie Prezesa Franciszka Dezora.
 
W kawiarence zorganizowaliśmy cykl szkoleń nauki obsługi komputera dla początkujących, gdzie w rolę nauczycieli wcielali się członkowie Zarządu Koła. Tym sposobem zostało przeszkolonych około 30  mieszkańców Osiedla „Zaodrze”. Nawiązaliśmy współpracę z Latarniczką p. Iwoną Niedojadło. W ramach współpracy od stycznia 2016 r. zorganizowano kursy komputerowe dla średnio-zaawansowanych i dla początkujących. W kawiarence odbywają się dyżury, podczas których można przyjść, porozmawiać, a także „szlifować” swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera. Dyżurujący członek Zarządu chętnie służy radą i wyjaśnia niemalże wszystkie wątpliwości.
 
Koło „Zaodrze” w minionych latach czynnie włączało się w dystrybucję paczek żywnościowych dla mieszkańców Osiedla. Rozprowadzaliśmy około 100 paczek. Niestety, ze względu na zmianę przepisów w dostępności do paczek, działalność ta zanikła. Ponownie włączymy się w akcję niesienia pomocy z chwilą, kiedy taka działalność zostanie prawnie usankcjonowana.
 
Zarząd Koła dla seniorek i seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia, w  czerwcu 2015 r.  zorganizował stosowną uroczystość. W sali Administracji Osiedla „Zaodrze” odbyło się spotkanie dla jubilatek i jubilatów, którzy otrzymali upominki ofiarowane przez Prezydenta Miasta Opola i Urząd Marszałkowski oraz Dyplomy Okolicznościowe. Spotkanie uprzyjemnił występ dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola nr 38 w Opolu. Uroczystość tego typu weszła na stałe do kalendarza naszych działań.
 
Zorganizowaliśmy już dwa Nocne Rajdy Nordic Walking po wyspie Bolko. Rajdy okazały się niesamowicie ciekawą imprezą, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Uczestnicy wyruszają spod siedziby Administracji Osiedla i udają się do kawiarenki „Laba” na wyspie Bolko. Przed kawiarenką jest odpoczynek na leżakach, podczas którego organizujemy ciekawe spotkania. W 2014 r. roku prezentowany był pokaz samoobrony, a w 2015 r. roku była pogadanka o bezpieczeństwie na drodze i tematyczny quiz. Dla uważnych słuchaczy były także nagrody. Uczestnicy rajdu zostają wyposażeni w latarki i przy wykorzystaniu sztucznego światła wszyscy, w swoim tempie, wracają do miejsca z którego wyruszyli. Na terenie Administracji ci, którzy nie poszli na rajd, organizują grilla i witają uczestników ciepłym posiłkiem i napojem. Jest okazja do ciekawych rozmów, wspomnień, śpiewu a nawet tańców.
 
Corocznie organizujemy również spotkania świąteczno-noworoczne dla wszystkich naszych członków korzystając z Sali Administracji Osiedla „Zaodrze”. Na spotkaniach tych omawiamy dokonania minionego roku, a także wsłuchujemy się w oczekiwania naszych członków skierowane do Zarządu Koła, co jest dla nas bardzo ważne i pomocne w opracowywaniu planu działań na rok następny.
 
Zarządowi Koła zależy na jak największej ilości członków, prowadzimy rozmowy wśród mieszkańców, a także pełnimy cotygodniowy dyżur, w każdy wtorek w siedzibie Administracji Osiedla „Zaodrze” w godz. 10.00-12.00. W tym czasie można opłacić składki, zapisać się oraz porozmawiać o nurtujących problemach, dla których zawsze staramy się wskazać kierunki rozwiązania.
 
Członkowie naszego Koła „Zaodrze” także chętnie uczestniczą w imprezach, wycieczkach czy wczasach organizowanych przez Zarząd Okręgu PZERiI. Licznie uczestniczymy w obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy, braliśmy także udział w wycieczce do Warszawy. Spotkania w szerokim gronie służą integracji oraz  inspirują do dalszej wzmożonej pracy.
 
Służymy także pomocą w organizowaniu osiedlowych imprez przez Radę Osiedla „Zaodrze” i działający Klub Kultury przy Administracji Osiedlowej „Zaodrze”. Wspieramy takie imprezy jak: „Rozpoczęcie lata”, „Festyn rodzinny”, „Zakończenie lata” oraz „Bal Noworoczny”. Staramy być się obecni  wszędzie tam, gdzie możemy służyć naszą radą i doświadczeniem.
 
W ramach integracji środowiska emerytów na szeroko  rozumianym Zaodrzu koło nawiązało współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Magnolia”, co zaowocowało powstaniem zespołów do gry w piłkę siatkową: zespół pań nazywa się ”OPTYMISTKI”, a zespół panów „REALIŚCI”. Pierwszy mecz został rozegrany podczas Dni Seniora, 11.05.2016 na boisku przy ul. Stoińskiego 8. Zapraszamy chętne osoby do przyłączenia się do naszych drużyn. Utworzona też została grupa wsparcia wspólnie z opiekunami, która prowadzona jest przez psycholożki z ŚDS „Magnolia”.
 
Członkowie Zarządu chętnie włączają się w prace w innych organizacjach. Mamy w swych szeregach członka Zarządu Okręgowego PZERiI, dwóch członków Rady Osiedla „Zaodrze” oraz członka Rady Seniorów Miasta Opola, a także dwóch ławników. Działalność w innych organizacjach wzbogaca zakres działania, daje inspirację dla nowych pomysłów, rozszerza wachlarz tematyczny spotkań.
Działania nasze ukierunkowane są na mieszkańców naszego Osiedla, bez względu na wiek, bowiem integracja międzypokoleniowa jest ważnym aspektem życia codziennego.
 
Zarząd Koła „Zaodrze” cieszy się dobrą współpracą z  Zarządem Okręgu PZERiI, wszak jesteśmy jedynym takim kołem w Opolu. W swych działaniach spotyka się także z  życzliwością  Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracji Osiedla „Zaodrze” oraz Rady Osiedla „Zaodrze”, bez wsparcia tych organów nasza działalność byłaby znacznie utrudniona a wręcz niemożliwa. Za przychylność i współpracę serdecznie dziękujemy.
 
Tradycją Koła „Zaodrze” stały się spotkania członków poświęcone naszym szanownym jubilatom. W  dniu 14.06.2016r.uczciliśmy 75 urodziny naszych ośmiu członkiń i członków. Jubilatom wręczyliśmy upominki i dyplomy okolicznościowe. W części artystycznej wystąpiły dzieci z  zaprzyjaźnionego Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 38 w Opolu. Dzieci przedstawiły inscenizację „Królewna śnieżka” oraz zaśpiewały kilka  piosenek. Występ spotkał się  z dużym aplauzem zebranych. Mali aktorzy występowali z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Zebrani ze wzruszeniem śledzili akcje przedstawienia i słuchali wspaniałych piosenek.
Spotkanie było połączone:
-  z wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu kursy komputerowego na poziomie podstawowym, który zorganizowany był i prowadzony przez członków zarządu koła w NASZEJ kawiarence internetowej zlokalizowanej na ul. Prószkowskiej (XI piętro),
- przedstawieniem sprawozdania z działalności koła za okres 2015-2016.
Zebrani członkowie koła, po części oficjalnej i występach prowadzili  miłe i serdeczne rozmowy przy kawie i ciastku. Wspominali lata swej młodości, opowiadali o tym jak kiedyś wyglądało Opole, oraz jak powstawała Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość”. Spotkanie zakończyło się przeświadczeniem, że tego typu spotkania są potrzebne i za rok podobne spotkanie zorganizujemy dla przyszłorocznych jubilatów.
 
Zdjęcia z uroczystości „Spotkanie z jubilatami” 14.06.2016 r.