Klub Seniora Krzanowice

Klub Seniora Krzanowice

ul. Krzanowicka 109, 46-920 Opole

Wiesława Kaszczyszyn  792 315 137