Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

ul. Orląt Lwowskich 5 lok.2, 45-371 Opole
tel. 575 723 793
www.fundacjaintra.org
e-mail: biuro@fundacjaintra.org

Osoby do kontaktu:

 • Agnieszka Smorąg, prezes fundacji, tel. 575 723 793
 • Magdalena Bury-Zadroga, specjalista ds. rekrutacji i promocji, tel. 889 323 63

Cele:

 • Edukacja prozdrowotna i ochrona zdrowia psychicznego.
 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i budowanie postawy przedsiębiorczej.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Wspomaganie działań środowiska akademickiego miasta Opola podejmowanych w obszarach zw. z realizacją celów statutowych.
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Wspomaganie kształcenia i psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.
 • Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym budujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt „Bezpieczna Jesień Życia”

Projekt „Bezpieczna Jesień Życia” zakłada poprawę jakości życia minimum 60 osób starszych 60+ dla ich godnego starzenia się.

Odbędzie się to poprzez ich edukację i aktywny udział w kompleksowych szkoleniach i zajęciach indywidualnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa (w tym: zabezpieczenia przed oszustwami kryminalnymi wobec osób starszych, bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego odżywania się i zażywania leków) w terminie 01.06.-31.12.2016r.

Kolejno uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności ochrony przed oszustami, rozpoznawania zachowań uderzających w ich bezpieczeństwo, rozwiną umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem, rozwiną zdolności komunikacyjne i asertywnego odmawiania "naciągaczom".

Dodatkowo każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu indywidualnym z psychologiem "Life-coaching". Wspólna praca z seniorem będzie wykorzystywać nowe narzędzie "Mapownik" jako innowacyjne rozwiązanie na rzecz motywowania Seniorów do uczenia się i zachowania stałej aktywności.

Zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne mają na celu zwiększenie różnorodności i poprawę oferty edukacyjnej dla Seniorów przez rozwój ich wiedzy o zagrożeniach oraz umiejętności dbania o siebie i swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie projektu zostanie stworzona broszura informacyjna oraz zorganizowana konferencja podsumowujące rezultaty projektu, w której będą uczestniczyć BO i eksperci zajmujący się problematyką senioralną. predyspozycjach w wykonywaniu kilku czynności naraz i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Więcej informacji: http://fundacjaintra.org/BJZ/projektbjz.php

asos_0.jpeg