Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera

fundacja_ktoto_logo.png
ul. Łąkowa 6, 46-070 Osiny
tel.:  792 47 27 36
www: https://www.facebook.com/Fundacja-Kto-To-Zrozumieć-Alzheimera
e-mail:  fundacja.ktoto@onet.eu
Osoba do kontaktu: Jerzy Duda – Prezes

Cele:
Celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

 • Pomocy osobom z chorobą Alzheimera, demencję oraz ich rodzinom i opiekunom.
 • Organizowania różnych form samopomocy rodzin i opiekunów.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej w zakresie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, demencją.
 • Prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie nowych form opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, demencją.
 • Wymiany informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera, demencją.
 • Inspirowania, organizowania, współrealizowania i wspierania projektów, badań naukowych mających na celu podniesienie świadomości w społeczeństwie na temat choroby Alzheimera, demencji oraz form opieki nad osobami chorymi.
 • Wpływania na politykę mającą na celu wzrost wagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera, demencji i ich rodzin.
 • Współpracy z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
 • Prowadzenia działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych.
 • Otwieranie domów opieki, świetlic, domów dziennego pobytu i ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych.
 • Skupianiu wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, w kraju i zagranicą.
 • Współpracę z wolontariuszami.
 • Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych.
 • Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem.
 • Pomocy społecznej.
 • Pomocy osobom niepełnosprawnym.

 
Opis działalności:
Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych
doświadczeniach w opiece nad chorą mamą na Alzheimera.
Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat
choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.
Fundacja KTOTO nie zawęża swojej działalności tylko do chorych i opiekunów na Alzheimera
i Demencję. Skupiamy się również wokół seniorów, ich życia codziennego, wszelkiej aktywności, odpowiedniej diagnostyki, która pozwali na wcześniejsze zaobserwowanie zmian czy objawów choroby i jej spowolnieniu.
Statut Fundacji ukierunkowany jest na działalność wspierającą, pomocy społecznej, edukacyjną,
tworzenia grup wsparcia. Fundacja realizuje działalność w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy.
Zorganizowała i prowadzi grupę wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera. Dla opiekunów realizowany jest program wsparcia psychologicznego, zajęcia motywujące, program informacyjny, spotkania z ekspertami.
Natomiast  dla chorych prowadzone są zajęcia z arteterapii, ćwiczenia opóźniające proces zapominania w chorobie. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane przez naszą Fundację są bezpłatne i przygotowywane w oparciu o autorskie pomysły.
Dodatkowo od stycznia 2016 r. społecznie współtworzymy cykliczny program radiowy w Radiu Opole pt. „Akademia Życia – radiowa grupa wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”.
Fundacja uczestniczyła również w pierwszych targach Senior Expo 2015, podczas których przeprowadziła wykłady pt. „Zrozumieć Alzheimera” dla ok. 500 osób.
 
Jesteśmy pomysłodawcami autorskiego projektu szkoleń wraz z warsztatami „I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, wolontariuszy i kadry osób chorych na Alzheimera”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. Szkolenie wraz z warsztatem obejmuje tematykę związaną z chorobą Alzheimera, wyzwaniami stojącymi przed rodziną zarówno w sprawach opieki jak i rehabilitacji. Istotnym tematem jest „Opiekun i jego trudna rola” i odpowiedź na pytanie jak opiekun może zadbać o siebie, by nie dopuścić do „wypalenia psychicznego” w trudnej pracy związanej z opieką. Część warsztatowa szkolenia to praktyczne ćwiczenia z arteterapii, sensoryczne ćwiczenia usprawniające, trening racjonalnej terapii zachowań, ćwiczenia na interaktywnych mapach coachingowych. Projekt finansowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.
Projektem objętych jest 8 miast województwa opolskiego: Opole, Kędzierzyn Koźle, Strzelce Opolskie, Głubczyce, Namysłów, Kluczbork, Nysa, Brzeg. Szkolenia rozpoczynamy we wrześniu 2016 roku.

Projekt Alzheimer i ja