Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa
tel.: 600 546 989
www.espar-50.org
e-mail: marta@espar-50.org
osoba do kontaktu: Justyna Wicińska – Koordynator Koła Opolskiego, tel. 604 075 882, e-mail: jwicinska@espar-50.org

Cele statutowe organizacji/instytucji:

  1. Przygotowywanie, wdrażanie i prowadzenie programów z zakresu rekreacji ruchowej, turystyki i rehabilitacji osób dorosłych i starszych.
  2. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych z zakresu promocji zdrowia w różnych dyscyplinach specjalistycznych, a zwłaszcza z obszaru profilaktyki gerontologicznej.
  3. Krzewienie wymiany myśli i informacji naukowej w środowisku osób zajmujących się promocją zdrowia, a w szczególności przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyki społecznej działalności na rzecz osób dorosłych i starszych, poprzez organizowanie zjazdów naukowych, wykładów, odczytów, zebrań naukowych, konferencji, seminariów oraz kursów o charakterze naukowym i popularno-naukowym.
  4. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
  5. Planowanie i organizowanie różnorodnych imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych.
  6. Szkolenie i doskonalenie kadr instruktorskich oraz doradztwo i pomoc organizacyjna, a także szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Opis działalności:
ESPAR 50+ działa od 2006 roku. Zrzeszamy specjalistów z całej Polski z zakresu aktywności fizycznej osób w wieku 50+. Z pasją organizujemy programy oraz wydarzenia rekreacyjne. Naszym celem jest edukacja świadomej aktywności fizycznej. Stowarzyszenie ma na swoim koncie realizację programów oraz pikników o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Od 2009 roku ESPAR 50+ współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki, realizując ogólnopolskie cykliczne programy rekreacyjne (PRO Kobieta 50+, Pro Men 50+, Program Aktywizacji Seniorów JA!) oraz wielopokoleniowy piknik rekreacyjny SENIORADA. Od 6 lat realizujemy również programy lokalne przy współpracy z Urzędem Miasta Opola. Nasza oferta obejmuje regularne zajęcia z gimnastyki, tańców w kręgu oraz Nordic Walking, a także imprezy plenerowe o różnym charakterze. Promujemy również wolontariat 50+, zachęcając osoby starsze do włączania się w nasze inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności.