Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły św. Franciszka

ul. Szpitalna 17, 45-010 Opole
tel./fax (77) 454 29 28
e-mail: aleksy1@poczta.onet.pl
http://domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-prowadzony-przez-...

Opieka nad osobami w podeszłym wieku, jako jeden z celów działalności zakładu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, w Opolu przy ul. Szpitalnej 17, jest nie tyle dążeniem do odzyskania przez nie dawnej witalności i zdrowia, ile uzyskania poprawy jakości życia, dzięki udzieleniu im niezbędnej w tym wieku pomocy i opieki.

Zadaniem opiekunów jest przede wszystkim nauczenie i promowanie u mieszkańców sposobów działania prowadzących do samowystarczalności, stymulowanie zrozumienia i akceptacji sytuacji w jakiej się znaleźli i wpajanie im przeświadczenia, że pomimo choroby i ułomności mogą i powinni prowadzić tryb życia pełnowartościowego człowieka.

Pracując wśród chorych, personel, szczególnie zakonny stara się, naznaczonym cierpieniem mieszkańcom domu pomóc odczytać sens ich choroby i niepełnosprawności, ukazując im drogę współdziałania z cierpiącym Chrystusem.

Do świadczeń udzielanych w DPS należą:

  • usługi w zakresie potrzeb bytowych,
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi wspomagające,.
  • usługi zdrowotne.

W zakresie rehabilitacji prowadzi się:

  • gimnastykę leczniczą
  • fizykoterapię
  • masaż leczniczy

Mieszkańcy zajmują pokoje jedno, dwu i trzy osobowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny.

Czas wolny mieszkańcy spędzają według uznania przebywając w ogrodzie przydomowym, uczestnicząc w zajęciach terapii zajęciowej, korzystając z możliwości wyjścia poza dom np na zakupy, do pobliskiej katedry czy wyjeżdżając na zorganizowane wycieczki turystyczne, itp.

Mają też możliwość pójścia do mieszczącego się na terenie posesji, zabytkowego kościołka św. Aleksego.

Dom wolny jest od barier architektonicznych. Między innymi, dla pokonania poszczególnych Pieter Dom został wyposażony w nowoczesną windę hydrauliczną. Placówka dysponuje także, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, mikrobusem marki Volkswagen typu Transporter.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas, jak i zamieszkania w naszym Domu.