,,Opole w Rytmie Życzliwości - edycja 2020"

Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Miasta Opola do udziału w konkursie plastycznym ,,Opole w Rytmie Życzliwości - edycja 2020".

Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie właściwych zachowań i postaw związanych z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjających szeroko rozumianej integracji mi.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (rysunek, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

a) Centrum Informacyjno - Edukacyjnego ,,Senior w Opolu", ul. Krakowska 32, 45-075 Opole, z dopiskiem na kopercie: dot. konkursu plastycznego ,,Opole w rytmie
życzliwości - edycja 2020",
b) e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl .

Termin składania prac upływa 31 października 2020 r.