Warsztaty

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu zaprasza na warsztaty asertywności dla osób doświadczających przemocy. 

Zrób Usługę Sam

Co można zyskać biorąc udział w projekcie jako opiekun osób starszych lub senior potrzebujący wsparcia i aktywizacji?

Młodość przychodzi

Zapraszamy wszystkich chętnych seniorów i chętne seniorki do udziału w projekcie pn. „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej”, kierowanym do mieszkańców z terenu...

Projekt „Bezpieczna

Edukacja i aktywny udział w kompleksowych szkoleniach i zajęciach indywidualnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa  

Porady Zakładu

Porady Zakładu Komunalnego w Opolu dotyczące m.in. selektywnego zbierania odpadów, systemu gospodarowania odpadami itp.  

ECO - INFORMATOR

Zatrzymaj ciepło w mieszkaniu

Aktywny senior

W ciągu całego roku Senior powinien wdrażać zdrowy styl życia, w którym wiodące miejsce zajmuje aktywność ruchowa...

„Złote” zasady

Ewakuacja – przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu (lub jego części) w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożaru, katastrofy...

Zadania ustawowe

Na jaką pomoc i w jakich dziedzinach mogą liczyć mieszkańcy  Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;...

Prawidłowe

1) Pamiętaj podczas burzy i gradobicia: poszukaj schronienia w budynku lub w samochodzie, odłącz wszystkie urządzenia od prądu, zamknij okna i pozostań z dala od nich.

Prowadzenie

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne...

Nie dla czadu

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo...

Strony