Konkurs Fotograficzny "Seniorem być" 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym wszystkich amatorów/pasjonatów fotografii mieszkających w Opolu.

Tematyką prac są radości i smutki życia codziennego seniorów.

Konkurs przewiduje dwie kategorie wiekowe:
- powyżej 60 roku życia 
- poniżej 60 roku życia

Terminy:
Nadsyłanie prac (fotografii) – do 12 kwietnia 2019 (godzina 00:00).
Rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową – około 19.04.2019.
Wręczenie nagród laureatom – maj 2019 podczas obchodów Dni Seniora w Opolu.
Wystawa pokonkursowa – maj 2019 podczas obchodów Dni Seniora w Opolu.
Prezentacja prac na profilu facebookowym projektu „Seniorem być”.

Osoby, które nie mają możliwości przesłania zdjęć i dokumentów w wersji elektronicznej będą miały możliwość zgłoszenia swoich prac
(łącznie z wymaganymi dokumentami) w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu”.

Adres e-mailowy, na który można przesyłać pracę do dnia 12 kwietnia 2019r. (do godziny 00:00): konkursfotoseniorembyc@gmail.com

W załącznikach regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty.

Osoba do kontaktu: Marta Wójcik 

tel. (77) 441 23 70;  tel. 517 607 990