Seminarium Śląskie pt. „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”

Drodzy Seniorzy,   w dniach 25 – 27 października 2017 r.  na Zamku w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a) odbędzie się Seminarium Śląskie pt. „Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie”. Uroczysta Inauguracja odbędzie się o godz. 10.00.

Dyskutować będziemy na temat  obcości pod różnymi aspektami, m.in. jej zrozumienia, traktowania i oddziaływania. Zastanowimy się też nad tym, jak czerpać z obcości w ramach społeczeństw i zbiorowości wielokulturowych. Są to tematy w obecnych czasach bardzo aktualne i ważne. Choć wydawało by się, że Polski temat wielokulturowości nie dotyczy tak bardzo, jak innych krajów europejskich, to jednak stanowi on wyzwanie dla całej Europy, której Polska jest nieodzowną częścią. A region, w którym żyjemy – Górny Śląsk, jako region pogranicza już od wieków jest wielokulturowy.
Zatem dyskusja na takie tematy dotyczy nas wszystkich.
 
Zapraszamy serdecznie do udziału w XXII Seminarium Śląskim.
Jeżeli zainteresowana udziałem będzie grupa co najmniej 35 osób dla ułatwienia oferujemy bezpłatnie dojazd i powrót autokarem. Autokar odbierze Was z Opola i znów odwiezie do Opola po zakończonej konferencji. Możliwy jest oczywiście udział w wybranym dniu konferencji, który Was np. najbardziej interesuje.
 
 
Udział w Seminarium Śląskim jest odpłatny. Opłaty za uczestnictwo wynoszą:

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł;
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł;

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXII Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (25.10 – 27.10.2017 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 – 9.00.
 
Zapraszamy również na spotkania wieczorne:
 
25 października 2017 r, godz. 18.30
 „Życie w wielokulturowości” – Rozmowa z Arcybiskupem Alfonsem Nossolem
 
26 października 2017, godz. 18.30
Wieczór z muzyką Jazzową i Swingiem –  koncert Zespołu Take Style
 
Udział w spotkaniach wieczornych jest nieodpłatny.
Seminarium Śląskie będzie tłumaczone symultanicznie w języku polskim i niemieckim.
 
W załączeniu szczegółowy program Seminarium i kartka potwierdzenia uczestnictwa. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 października 2017 r.
Więcej Informacji na www.haus.pl