PODRÓŻE W GŁĄB NAUKI

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY w Opolu  oraz POLSKIE STOWARZYSZENIE KRAJOZNAWCÓW w Opolu
zapraszają na inaugurację nowego cyklu spotkań pn. PODRÓŻE W GŁĄB NAUKI która odbędzie się w poniedziałek, 14 maja 2018 roku, o godz. 17:00    
w siedzibie Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu, przy ul. Technologicznej 2 (obok Centrum Wystawienniczo-Kongresowego i CH KAROLINKA)
W programie:
1. Otwarcie spotkania, powitanie gości, wprowadzenie
2. Wykład inauguracyjny wygłosi: prof. dr hab. inż. Jan KUBIK
(z Wydziału Budownictwa i Architektury PO)
nt. "Wkład śląskich noblistów w rozwój światowej nauki"
3. DYSKUSJA
4. Zapowiedź następnego tematu oraz kolejnych autorów
5. Zaproszenia i komunikaty PSK
Prowadzenie: Jarosław PILC i Tadeusz Jacek ROGOŻA

JAN KUBIK - studiował i doktoryzował się na Politechnice Śląskiej, gdzie przez wiele lat pracował. W 1973 roku związał się z opolską Wyższą Szkołą Inżynierską i do dziś prowadzi zajęcia na Politechnice Opolskiej. Pracował również w Instytucie Matematyki Stosowanej Politechnii Śląskiej w Gliwicach oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Jest twórcą opolskiej naukowej szkoły termomechaniki i jej zastosowań w inżynierii budowlanej. To autor dwudziestu prac zwartych i ponad trzystu artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prof. Jan Kubik jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przewodniczy Komisji Inżynierii Budowlanej Śląskiego Oddziału PAN w Katowicach. Pasją wykładowcy jest popularyzacja i przywracanie pamięci wybitnych uczonych urodzonych na Śląsku. Opolanom starał się przybliżyć sylwetki m.in. matematyka i fizyka Martina Wilhelma Kutty oraz fizyka Theodora Kałuży. Profesor jest Prezesem Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Opolu i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców.

Następne spotkanie w ramach tego cyklu w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. o godz. 16:30 na którym wystąpi archeolog dr Magdalena PRZYSIĘŻNA - PIZARSKA z Instytutu Historii UO
Terminy kolejnych spotkań w II półroczu 2018 roku:
10 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia