Opolanie zdecydowani na emeryturę

Weszły w życie zasady przywracające powszechny wiek emerytalny, obowiązujący przed styczniem 2013 r., tj. wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. We wrześniu wnioski
o emeryturę złożyło aż 6520 mieszkańców województwa opolskiego z ponad 8 tys. uprawnionych do przejścia na świadczenie w ramach nowych przepisów.

 
Zainteresowanie przejściem na emeryturę na nowych zasadach jest bardzo duże. Tylko we wrześniu doradców emerytalnych w placówkach ZUS w regionie odwiedziło ponad 15 tys. klientów. Prawie 8 tys. osób skorzystało z kalkulatora emerytalnego w ZUS, który umożliwia szybkie wyliczenie emerytury w dniu przejścia na świadczenie oraz prognozowanie jej wysokości w chwili zakończenia aktywności zawodowej.
 
Przypominamy podstawowe zasady obowiązujące od października:
 
Nową emeryturę dostaniesz jeżeli:

 • urodziłeś się po 1948 r.,
 • osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny obowiązujący od 1 października 2017 r.,
 • przez pewien czas byłeś ubezpieczony – wystarczy udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia, nieistotne jak długi i z jakiego tytułu: czy byłeś pracownikiem, przedsiębiorcą, zleceniodawcą,
 • abyśmy mogli wypłacać emeryturę powszechną, musisz rozwiązać stosunek pracy.

 
Na jakich zasadach wypłacamy nową emeryturę:

 • prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosiłeś wniosek,
 • jeżeli obniżony wiek emerytalny osiągnąłeś przed 1 października 2017 r., prawo do emerytury uzyskasz od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października 2017 r.
 • emeryturę wypłacamy co miesiąc, a termin wypłaty podamy w decyzji o przyznaniu świadczenia
 • emeryturę możesz otrzymać za pośrednictwem poczty lub innego doręczyciela albo na Twoje konto w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

 
Jak ustalamy wysokość emerytury:

 • podstawę obliczenia emerytury dzielimy przez średnie dalsze trwanie życia,
 • podstawa obliczenia emerytury to suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne na Twoim koncie w ZUS, środków zapisanych na subkoncie, zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • średnie dalsze trwanie życia to wielkość, która określa przeciętny okres jaki upływa od ustalenia prawa do emerytury do śmierci ubezpieczonego (podawane w miesiącach wspólne dla kobiet i mężczyzn).