Konkurs ,,Miejsca Przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu – Edycja 2018

Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Seniorw Opolu“ oraz Wydział Zdrowia i Rozwoju Społeczn ego Urzędu Miasta Opola ogłasza konkurs - „Miejsca Przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu” - Edycja 2018.

Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby osób starszychi niepełno sprawnych  mieszkańców miasta Opola.

W ramach konkursu nagradzane będą podmioty, które wykażą, że prowadzona przez nie działalność przyczynia się do przełamywania barier architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych i/lub społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne.       
       
Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w  których seniorzy i osoby niepełnosprawne czują się dobrze, są traktowane życzliwie, gdzie mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.

Podmioty wyróżnione w ramach konkursu otrzymają certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu”. Ww. certyfikaty zostaną przyznane w następujących kategoriach: Usługi publiczne, Zdrowie, Kultura i sztuka, Sport i rekreacja, Gastronomia, Usługi różne.
Jeżeli chcecie się Państwo zgłosić do konkursu wystarczy wypełnić Formularze zgłoszeniowe, które stanowią załącznik nr 1 oraz 2 do załączonego Regulaminu i następnie dostarczyć je:

  • osobiście, listownie: Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu” , ul. Nysy Łużyckiej 7a, 45-034 Opole, z dopiskiem Konkurs ,,Miejsca Przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym  w Opolu – Edycja 2018,
  •  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl.

 
Formularze przyjmowane będą do godz. 15:00 do dnia 25 kwietnia 2018 (decyduje data i godzina wpływu formularza).
Zapraszamy do udział w konkursie!!!!!

Załącznik:Regulamin konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu” Edycja 2018