Gala Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Serdecznie zapraszamy delegacje opolskich organizacji, koordynatorów wolontariatu, na Galę Forum Inicjatyw Pozarządowych, podczas której zostaną wręczone nagrody w konkursie im. Jana Całki w kategorii Lider Społeczny Roku i Pożytek Roku.
Gala odbędzie się w piątek, 18 maja 2018 r.o godz. 17.00 w Teatrze Dramatycznym im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Po uroczystości nastąpi otwarcie wystawy poświęconej patronowi statuetki - Janowi Całce, zasłużonemu  dla miasta Opola i regionu,
aktywnemu działaczowi społecznemu i inicjatorowi wielu wspólnych inicjatyw zrealizowanych przy współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi.
Zwieńczeniem wieczoru będzie spektakl pt.: „Kłamstwo“.

Rejestracja przedstawicieli na e-mail ngo@um.opole.pl lub tel. 508 004 284.