WARTO WIEDZIEĆ

Program Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”

Miasto Opole przystąpiło do opracowania Programu Polityki Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”.  Program zakłada realizację kompleksowych działań, realizowanych we współpracy ze środowiskiem lokalnym, którego celem jest samodzielne i godne życie starszych  mieszkańców Opola. Przyjęcie dokumentu planuje się jeszcze w 2017 roku, projekt znajduje się w załączniku.
Uwzględniając potrzebę zaprezentowania wypracowanych założeń programu oraz kierunków planowanych działań serdecznie zapraszamy na debatę publiczną poświęconą przedmiotowej kwestii.    

Rencisto, uważaj żebyś nie stracił!

Ważne dla osób, które w październiku będą pobierać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę z tytułu niezdolności do pracy! Jeśli osiągną obniżony wiek emerytalny będą mogły zamienić rentę na emeryturę. I tu uwaga – można na tym stracić.
 
Ustawa wiekowa obniża od jesieni powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet

Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania i pielęgnacji dłoni.

24 sierpnia w CIE Senior w Opolu odbyły się warsztaty  dotyczące zdrowego odżywiania i pielęgnacji dłoni zorganizowane przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Opolu. Wszyscy seniorzy mieli możliwość konsultacji z dietetykiem i trenerem personalnym dotyczące zasad racjonalnego odżywiania a panie dodatkowo mogły  zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami w kosmetyce dłoni a nawet zrobić  sobie klasyczny manicure.
 

BIEGI NA ORIENTACJE

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA SPACER Z MAPĄ I KOMPASEM  WYSPA „BOLKO” ZAPISY W CENTRUM INFORMACYJNO – EDUKACYJNYM „SENIOR” W OPOLU
 

Pierwszy odcinek TV Senioralnej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym odc. TV Senioralnej, która powstała w DDP nad Odrą i DDP Malinka. Mamy nadzieję, że w kolejnych odcinkach udział wezmą seniorzy z innych domów a także innych środowisk w naszym mieście. Naszym celem jest aktywna współpraca i integracja pomiędzy poszczególnymi domami i innymi środowiskami senioralnymi lecz przede wszystkim aktywizacja seniorów w zakresie obsługi, montażu i aktywnym poruszaniu się w nowoczesnych mediach.

Senior ze smartfonem – spotkanie sierpniowe!

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu Senior ze smartfonem, prowadzone przez Macieja Matusika, Latarnika Polski Cyfrowej, który przekonuje osoby w wieku 60+ do korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym.
 
Nadchodzące spotkanie poświęcone będzie tematowi przydatnych aplikacji, które ułatwiają codzienne czynności: gotowanie i robienie zdjęć. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak zainstalować je na swoim telefonie i jak z nich  korzystać.
 

POLSKIE MIASTA PRZYJAZNE STARZENIU.

13 lipca 2017 r. odbyło się Poznaniu Ogólnopolskie Spotkanie na temat wypracowania porozumienia miedzy miastami w sprawie polityki senioralnej.  Prezydenci polskich miast dyskutowali w Poznaniu o rozwiązaniach na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Do udziały w spotkaniu Poznań zaprosił w sumie 19 miast, m.in. Opole. W październiku miasta te mają podpisać deklarację, w której zobowiążą się do wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze…
Więcej:

Strony