WARTO WIEDZIEĆ

Warsztaty asertywności dla ofiar przemocy w rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu zaprasza na warsztaty asertywności dla osób doświadczających przemocy. 

Jeśli chcesz nauczyć się stawiać granice, mówić o swoich potrzebach i komunikować się asertywnie – weź udział w warsztatach.

Zrób Usługę Sam

Co można zyskać biorąc udział w projekcie jako opiekun osób starszych lub senior potrzebujący wsparcia i aktywizacji?

Ulgi dla seniorów

Bycie osobą w wieku senioralnym niesie ze sobą przywileje. Sprawdź do jakich ulg masz prawo będąc seniorem/seniorką.

Darmowe piątki w MZK Opole

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mają prawo do bezpłatnych przejazdów w każdy piątek w godz. 6.00 -18.00 (z wyłączeniem tych, które przypadają w dzień wolny od pracy określony ustawowo).

MZK w Opolu dla seniorów i seniorek

  1. Osoby, które ukończyły 70 lat mają prawo do:
  • bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Opola (w ramach 100% ulgi gminnej).
  • ulgowych przejazdów w strefie pozamiejskiej (50%).

Kasa i opłatomat w Urzędzie Miasta

Z dniem 15 lutego 2016 r. jedynym punktem kasowym Urzędu Miasta Opola jest kasa na Pl. Wolności 7-8 – pokój nr 110. W związku z powyższym w budynku Ratusza nie ma stanowiska kasowego, a opłat można dokonywać za pomocą opłatomatu.

Przejazd po Opolu nie tylko autobusami MZK

Oddział Opolski Przewozów Regionalnych od 12.06.2016 r. dodało miasto Opole do wykazu miejscowości objętych ofertą pozataryfową „Bilet Miejski”. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie mogą skorzystać z przejazdu w pociągu Regio na podstawie biletów jednorazowych w dowolnej relacji od/do stacji położonych w tej samej miejscowości. Stacje objęte powyższą ofertą to:

Strony