PORADY

Zadania ustawowe Państwowej Straży Pożarnej

Na jaką pomoc i w jakich dziedzinach mogą liczyć mieszkańcy

 Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:

  1.  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

„Złote” zasady ewakuacji

Ewakuacja – przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu (lub jego części)
w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożaru, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego) może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

Strony