PORADY

Nie dla czadu

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.:

Prowadzenie przeglądów instalacji w domu

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zadania ustawowe Państwowej Straży Pożarnej

Na jaką pomoc i w jakich dziedzinach mogą liczyć mieszkańcy

 Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:

  1.  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

„Złote” zasady ewakuacji

Ewakuacja – przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu (lub jego części)
w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożaru, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego) może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

ECO - INFORMATOR DLA SENIORA

Zatrzymaj ciepło w mieszkaniu

Życie seniora jest pełne ciepła. Jednak należy pamiętać, że ciepło także trzeba oszczędzać, bo gdy zużywamy go za dużo tracimy pieniądze. Oto kilka wskazówek jak poprawnie gospodarować ciepłem i płacić mniej bez niepotrzebnych wyrzeczeń.

Strony