PORADY

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.
św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku
 

Bezpieczeństwo finansowe seniorów

Sławomir Kusz
Narodowy Bank Polski
 
Osoby starsze często zadają sobie pytanie: czy lepiej trzymać pieniądze w banku czy w przysłowiowej skarpecie?
 

Poradnik pożyczkowy

Niejednokrotnie borykamy się z problemem chudego portfela i braku środków na dokonanie zakupów. Wtedy myślimy o pożyczeniu pieniędzy. Przedstawiamy Państwu „Poradnik pożyczkowy”, który warto przeczytać przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.
 

Zadania ustawowe Państwowej Straży Pożarnej

Na jaką pomoc i w jakich dziedzinach mogą liczyć mieszkańcy

 Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:

  1.  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

„Złote” zasady ewakuacji

Ewakuacja – przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu (lub jego części)
w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia (pożaru, katastrofy budowlanej, ataku terrorystycznego) może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.

ECO - INFORMATOR DLA SENIORA

Zatrzymaj ciepło w mieszkaniu

Życie seniora jest pełne ciepła. Jednak należy pamiętać, że ciepło także trzeba oszczędzać, bo gdy zużywamy go za dużo tracimy pieniądze. Oto kilka wskazówek jak poprawnie gospodarować ciepłem i płacić mniej bez niepotrzebnych wyrzeczeń.

Strony