Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu

ul. Damrota 6, 45-064 Opole
tel. 605 949 318, (77) 455 67 41
e-mail: utwopole@onet.pl

Pod hasłem –„JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI” działa w Opolu Uniwersytet III Wieku, który w roku 2017 obchodzić będzie jubileusz 40-lecia swojego istnienia.

Uniwersytet działa w formie stowarzyszenia i organizacji pożytku publicznego.

Liczba członków Stowarzyszenia jest zmienna, ale stale aktywnie uczestniczy w formach jego aktywności kilkaset osób, przede wszystkim kobiety.

Uniwersytet z jednej strony realizuje zadania na rzecz aktywności seniorów, zaspokajania ich potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, sportowych na rzecz utrzymania swoich słuchaczy w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej, a z drugiej strony prowadzi działalność na rzecz kształtowania świadomości wszystkich, a zwłaszcza młodych, że osobom w starszym wieku należy się życzliwość, szacunek i pomoc.

Kolejne hasło, które staramy się na bieżąco urzeczywistniać w naszej działalności to „Silni ciałem, mocni duchem”.

Patronat naukowy nad Uniwersytetem pełni Uniwersytet Opolski.

Podstawową formą działalności Uniwersytetu są wykłady dla słuchaczy, które odbywają się w każdym tygodniu, o różnorodnej tematyce: z zakresu medycyny, polityki społecznej, historii, literatury, geografii, architektury.

Wykłady prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Opolskiego, specjaliści z powyższych dziedzin.

Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Opolu aktywnie uczestniczą w zajęciach 21 sekcji zainteresowań takich jak: językowe, komputerowe, plastyczne, zdrowia, rehabilitacji, muzykoterapii, turystyczna. Planujemy organizację kolejnych takich jak: rowerowa, kulinarna oraz wzajemnej pomocy.

Uniwersytet organizuje dla słuchaczy wspólne wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum, galerii, kina,  biblioteki, szkoły muzycznej. Dzięki dyrektorom i pracownikom powyższych instytucji słuchacze UTW otrzymują zaproszenia oraz bezpłatne bądź zniżkowe wstępy na organizowane imprezy, koncerty, spektakle, wystawy  i spotkania.

Odpowiedzią na występujące, aktualne problemy starszych ludzi, są nasze działania popularyzujące zasady bezpieczeństwa i ochrony osób starszych, które zamierzamy realizować z udziałem specjalistów z opolskiej Policji.

Słuchacze Uniwersytetu wspólnie przeżywają powagę i kontynuują tradycje świąt.

W miesiącach wolnych od zajęć słuchacze Uniwersytetu wyjeżdżają na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, wycieczki, w góry i nad morze. Razem potrafimy się bawić i miło spędzać czas.

Najważniejszym celem na bieżący rok akademicki w działalności Uniwersytetu III Wieku w Opolu jest dalsze umacnianie i praca nad  kształtowaniem więzi międzypokoleniowej.

Cel ten już realizujemy z udziałem studentów, uczniów szkół. Zamierzamy wprowadzić nowe formy aktywności i współżycia z osobami niepełnosprawnymi, przedszkolakami.

Przyjazna babcia, czy dziadek, który na zaproszenie przychodzi do żłobka, czy przedszkola na ich święto, przeżywając je często ze łzami w oczach, z chęcią przyjdą do dzieci poczytać bajki, opowiedzieć ciekawe historie, czy nauczyć takich rzeczy, których dzisiaj już brak w podręcznikach  i programach nauczania.

Słuchacze Opolskiego  Uniwersytetu III Wieku są aktywnymi członkami opolskiej wspólnoty samorządowej. Uniwersytet III Wieku współpracuje na bieżąco z władzami samorządowymi miasta Opola.

Zapraszam wszystkich chętnych do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu i aktywnej w nim pracy.

Zapewniam wszystkich, że wystarczą dobre chęci, bowiem wszystko co organizujemy zawsze jest odpowiednie do skromnej kieszeni seniora, łącznie ze składką członkowską, która wynosi od wielu lat 5 złotych miesięcznie.

Każdy znajdzie w Uniwersytecie III Wieku w Opolu coś ciekawego i ważnego dla siebie i coś ważnego do przekazania innym, bowiem nadrzędną naszą wartością jest to co możemy i czym dzielimy się właśnie z innymi.

Opracowanie:
Halina Łubniewska
Przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku w Opolu