W dniu 5.03.2018r.o godz. 11,00 wyjątkowo w sali 203 w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola.

W dniu 5.03.2018r.o godz. 11,00 wyjątkowo w sali 203  w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Zmiana sali została podyktowana koniecznością wykorzystania rzutnika w czasie prezentacji. Prelekcję wraz z prezentacją przeprowadziła   Pani Magdalena Bolech Inspektor z Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi przedstawiając gospodarkę odpadami w mieście. Padało wiele pytań, gdyż zasady segregacji odpadów zawsze budzą wątpliwości, a problem dotyczy nas wszystkich. Zasady funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawności  oraz plan działania na 2018r.

W Centrum Dialogu Obywatelskiego odbyło się ciekawe spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola z Radą Młodzieży Miasta Opola

W dniu 26.02.2018 w sali Centrum Dialogu Obywatelskiego odbyło się ciekawe spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola z Radą Młodzieży Miasta Opola,
na którym wstępnie omówiono ramy współpracy międzypokoleniowej. Rozpoczynamy od wspólnego stołu na Śniadaniu Wielkanocnym przed Ratuszem w dniu 28.03.2018r.
Szczegóły zostaną ustalone na roboczych spotkaniach zespołów odpowiedzialnych za wspólną organizację tej uroczystości.
Rady chętnie podjęty temat współpracy międzypokoleniowej, również w innych obszarach działalności.

W dniu 5.02.2018r.o godz. 11,00 odbyło się robocze spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola.

W dniu 5.02.2018r.o godz. 11,00 w Sali Karola Musiała  Opolskiego Ratusza odbyło się robocze spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę „ w sprawie   przystąpienia Miasta Opola  do Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu tworzonej przez Światową organizację zdrowia (WHO)”. Uchwała ta stanowi podstawę dla Rady Miasta Opola       do dalszych działań w kierunku podjęcia uchwały akceptującej działania oddolne podejmowane przez Radę Seniorów.

31 stycznia 2018r. Anna Czarnecka odwiedziła dwa nowo tworzone kluby Seniorów.

31 stycznia 2018r. Anna Czarnecka odwiedziła dwa nowo tworzone kluby seniorów. Pierwszy z nich, to Klub Seniora przy OSP Żerkowice, drugi to Klub Seniora Krzanowice. W tym klubie spotkanie było warsztatowo-wielkanocne co widać na zdjęciach. Podczas pobytu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy związane z tym, jak prowadzić działalność klubową, jakie organa samorządowe i organizacje pozarządowe są pomocne w takiej działalności, gdzie można zasięgnąć porady i temu podobne. Odwiedzimy te kluby w tym roku jeszcze raz i zdamy relację z ich działalności.
Zespół Wizerunek

Człowiek Roku Opola 2017

Liczymy na Państwa głosy - Leokadia Kubalańca-kategoria "Działalność społeczna i charytatywna" (SMS na nr 72355 o treści CRD.92),
Anna Czarnecka-kategoria "Kultura" (SMS na nr 72355 o trści CRK.12)
Dziękujemy
Leokadia Kubalańca, Anna Czarnecka

NGO-STRADA – Informator o Organizacjach Pozarządowych w Opolu

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa dyspozycji informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszego miasta pn. „NGO-strada”. Niniejszy informator powstał we współpracy Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola oraz aktywnych stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień podejmują ogromną aktywność  aby dostarczyć mieszkańcom Opola oferty w zakresie między innymi kultury, edukacji, sportu i rekreacji oraz aby wesprzeć mieszkańców Opola w sferze socjalnej.

DEBATA W RATUSZU

15.01.2018r. sali Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbyła się debata w sprawie uzyskania przez miasto Opole certyfikatu WHO „Miasto Przyjazne Starzeniu”. Ekspertami w dyskusji byli zaproszeni goście Wojciech Bauer Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania i Katarzyna Krysińska-Sowa – Specjalista ds Projektów w Centrum. Debatę otworzył Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. Zaproszeni goście omówili szczegółowo prace, jakie musieli podjąć, w celu uzyskania certyfikatu.

Pierwsze posiedzienie RSMO w 2018 roku.

8 stycznia 2018r. odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie RSMO. Program spotkania obejmował podjęcie uchwał w sprawie: sprawozdania z działalności RSMO za rok 2017 (opracowanego i przedstawionego przez Zarząd RSMO), planu pracy RSMO na rok 2018, preliminarza wydatków RSMO na 2018r. Wszystkie trzy uchwały członkowie przyjęli jednogłośnie. W sprawach bieżących Przewodnicząca RSMO Leokadia Kubalańca poinformowała o dalszych pracach i kolejnych krokach zmierzających do uzyskania certyfikatu WHO „Miasto przyjazne starzeniu”.

Strony