Święto w Klubie Seniora „Orchidea”

Klub Seniora „Orchidea” działa przy dzielnicy Zakrzów i zrzesza bardzo aktywnych seniorów. Przewodnicząca klubu Wiesława Jędrzejko „przekształciła” kub w stowarzyszenie zwykłe, co pozwoliło na ubieganie się o fundusze z FIO. Przez prawne zawiłości i pisanie projektu „prowadziła” klub Iwona Niedojadło, była Koordynatorka ds Polityki Senioralnej Miasta Opola

4.10.2017 - Kolejny dyżur Rady Seniorów Miasta Opola

W dniu 4.10.2017r. W Centrum Edukacji i Informacji „Senior w Opolu” odbył się kolejny dyżur Rady Seniorów Miasta Opola. Tym razem  dyżur pełnili Leokadia Kubalańca i Stanisław Dziedziński. Podczas naszych dyżurów prowadzone są rozmowy z mieszkańcami miasta,  o tym co należałoby zmienić, aby mieszkało się nam wszystkim coraz lepiej. Podczas tego dyżuru zdążyliśmy także omówić  niespodziankę dla seniorów miasta Opola.

Szkolenie w Głuchołazach

W dniach 30.09 – 1.10.2017 odbyło się szkolenie w ramach projektu realizowanego przez Fundację Flexi Mind  „Seniorzy mają głos”. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji seniorów działających w województwie opolskim. Temat szkolenia: „Jak przeprowadzić lokalną diagnozę potrzeb”. W szkoleniu udział wzięli działacze i działaczki organizacji senioralnych, rad seniorów i klubów seniorów.

Spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola

W dniu 2.10.2017o godz. 11,oo w Sali Karola Musiała  Opolskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola , które rozpoczęło się od uroczystego wręczenia nominaci trzem nowym członkom: Janinie Łuniewskiej, Jerzemu Hume i Janowi Kalecie. Nominacje wręczył Dariusz Sołek naczelnik Wydziały Zdrowia i Polityki Społecznej. Aktualnie Rada Seniorów liczy 17 członków. Mamy 2 wolne miejsca dla przedstawicieli z nowo- przyłączonych gmin czyli  Dąbrowy i Prószkowa. Zapraszamy chętnych z tych gmin do współpracy.

Troje członków Rady Seniora Miasta Opola z nagrodami!

24 września 2017r. na Placu Wolności w Opolu troje członków Rady Seniora Miasta Opola odebrało nagrody: Anna Czarnecka, Stanisław Dziedziński, Teresa Sokołowska. Osoby te zostały laureatami testu pod tytułem "Bezpieczeństwo zależy także ode mnie" przeprowadzonego w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Opolu. Na 25 możliwych punktów uzyskali 22 tak jak i trójka pozostałych osób, jedna osoba uzyskała 24. W teście uczestniczyło 27 osób :)
Zespół Wizerunek
fot: Marek Wieliczko
 

Warsztaty projektu „Seniorzy mają głos”

W dniach 16-17.09.2017r .w Suchym Borze odbyło się spotkanie grupy roboczej ds Powołania Reprezentacji Seniorów w Województwie Opolskim w ramach projektu „Seniorzy mają głos” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

„ŚCIEŻKAMI NATURY” W FILHARMONII

18.09.2017r. o godz. 19,00 odbył się wernisaż zorganizowany przez Opolskie Towarzystwo Fotograficzne zatytułowany „Ścieżkami natury”. Zdjęcia były prezentowane przez fotografików OTF, a wśród nich naszej koleżanki Ani Czarneckiej. Natura jest nie tylko piękna ale bywa także niszczycielska, okrutna i niezrozumiała. Potrzeba wrażliwej duszy i spostrzegawczości aby umieć zrobić dobry „portret” Matce Naturze w każdej jej postaci: gdy roztacza swe piękno i zachwyca, a także gdy „złości” się rzucając piorunami, buchając lawą czy dmuchając wiatrami.

Debata poświęcona Polityce Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”

14 września 2017r. w Urzędzie Miasta - Ratuszu, w sali Karola Musioła odbyła się debata poświęcona Polityce Senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 „Opole Seniorom”.
07.02.2017 Pan Prezydent Miasta Opola powołał zespół do opracowania materiału dotyczącego polityki senioralnej. Zespół zakończył pracę i dokument poddano dyskusji.

Debatę poprowadziła Małgorzata Kozak - Z-ca Dyrektora MOPR w Opolu, która przywitała zaproszonych gości:

6 września miał miejsce kolejny Dyżur Rady Seniorów Miasta Opola

6 września 2017r. w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym "Senior w Opolu" odbył się kolejny dyżur członków Rady Seniorów Miasta Opola. Raz w miesiącu czekamy na wnioski, projekty, propozycje które mogłyby usprawnić codzienne życie seniorów ( i nie tylko ) w naszym mieście. Zapraszamy na dyżur za miesiąc.
Zespół Wizerunek
fot: Anna Czarnecka
 

Strony