...mały reportaż z obchodów XX Dni Seniora "Przebojowe 20 lat" 9-11.05.2018...

...mały reportaż z obchodów XX Dni Seniora "Przebojowe 20 lat" 9-11.05.2018...pochód, rynek, przekazanie klucza do bram miasta, fotobudka i stoisko warsztatów plasycznych (sponsorowane przez RSMO), start Gry Miejskiej, bal, piknik..... działo się dużo więcej....osoby uczestniczące w tych jubileuszowych obchodach na długo zapamiętają te chwile...do zobaczenia za rok 

Zespół Wizerunek
fot; Anna Czarnecka

7.05.2018 odbyło się Spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola

7.05.2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Miasta Opola, na którym omówiono bieżące sprawy. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Małgorzata Jarosz-Basztabin , koordynator Centrum Informacyjno-Edukacyjnego „Senior w Opolu” oraz Mateusz Szpringiel Podinspektor Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta. Goście przedstawili stan przygotowania do nadchodzących XX Dni Seniora w dniach 9-11.05.2018r., w których Rada Seniorów finansuje dwie atrakcje dla zgromadzonych w dniu 9.05.2018 na rynku:  fotobudkę oraz warsztaty plastyczne.

W dniu 9.04.2018r.o godz. 11,00 w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola

W dniu 9.04.2018r.o godz. 11,00 w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Gościem spotkania była Małgorzata Kozak, Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która przedstawiła zakres spraw, którymi zajmuje się MOPR. Radni z uwagą wysłuchali wystąpienia Pani M. Kozak, z sali padały pytania świadczące o dużym zainteresowaniu  tematami omówionymi przez gościa spotkania.

W dniu 5.03.2018r.o godz. 11,00 wyjątkowo w sali 203 w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola.

W dniu 5.03.2018r.o godz. 11,00 wyjątkowo w sali 203  w Ratuszu odbyło się spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Zmiana sali została podyktowana koniecznością wykorzystania rzutnika w czasie prezentacji. Prelekcję wraz z prezentacją przeprowadziła   Pani Magdalena Bolech Inspektor z Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi przedstawiając gospodarkę odpadami w mieście. Padało wiele pytań, gdyż zasady segregacji odpadów zawsze budzą wątpliwości, a problem dotyczy nas wszystkich. Zasady funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawności  oraz plan działania na 2018r.

W Centrum Dialogu Obywatelskiego odbyło się ciekawe spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola z Radą Młodzieży Miasta Opola

W dniu 26.02.2018 w sali Centrum Dialogu Obywatelskiego odbyło się ciekawe spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola z Radą Młodzieży Miasta Opola,
na którym wstępnie omówiono ramy współpracy międzypokoleniowej. Rozpoczynamy od wspólnego stołu na Śniadaniu Wielkanocnym przed Ratuszem w dniu 28.03.2018r.
Szczegóły zostaną ustalone na roboczych spotkaniach zespołów odpowiedzialnych za wspólną organizację tej uroczystości.
Rady chętnie podjęty temat współpracy międzypokoleniowej, również w innych obszarach działalności.

W dniu 5.02.2018r.o godz. 11,00 odbyło się robocze spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola.

W dniu 5.02.2018r.o godz. 11,00 w Sali Karola Musiała  Opolskiego Ratusza odbyło się robocze spotkanie Rady Seniorów Miasta Opola. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę „ w sprawie   przystąpienia Miasta Opola  do Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu tworzonej przez Światową organizację zdrowia (WHO)”. Uchwała ta stanowi podstawę dla Rady Miasta Opola       do dalszych działań w kierunku podjęcia uchwały akceptującej działania oddolne podejmowane przez Radę Seniorów.

31 stycznia 2018r. Anna Czarnecka odwiedziła dwa nowo tworzone kluby Seniorów.

31 stycznia 2018r. Anna Czarnecka odwiedziła dwa nowo tworzone kluby seniorów. Pierwszy z nich, to Klub Seniora przy OSP Żerkowice, drugi to Klub Seniora Krzanowice. W tym klubie spotkanie było warsztatowo-wielkanocne co widać na zdjęciach. Podczas pobytu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy związane z tym, jak prowadzić działalność klubową, jakie organa samorządowe i organizacje pozarządowe są pomocne w takiej działalności, gdzie można zasięgnąć porady i temu podobne. Odwiedzimy te kluby w tym roku jeszcze raz i zdamy relację z ich działalności.
Zespół Wizerunek

Strony