4.X.2018 w odbyło się uroczyste spotkanie kończące II kadencję Rady Seniorów Miasta Opola

4.X.2018 w odbyło się uroczyste spotkanie kończące II kadencję Rady Seniorów Miasta Opola w sali Karola Musioła w Opolskim Ratuszu. Na spotkanie przybyli wszyscy zaproszeni goście a także: Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, Przemysław Zych z-ca Prezydenta Miasta i Jolanta Kawecka Zastępczyni Przewodniczącego Rady Miasta. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Seniorów, która przedstawiła najważniejsze osiągnięcia RS w okresie 4-letniej kadencji. Podziękowała za dobrą współpracę z Urzędem Miasta stwierdzając, że Rada Seniorów miała to szczęście, że zawsze mogła liczyć na wyrozumiałość, przychylność i zrozumienie ze strony urzędników. W podziękowaniu za szeroko rozumianą życzliwość i chęć współpracy Prezydium Rady Seniorów wręczyło zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki. Arkadiusz Wiśniewski, dziękując Radzie Seniorów za społeczną pracę powiedział, że wysoko ceni wkład rady w poprawę życia opolskich seniorów, wskazując m.in. na to, że prężnie działające Centrum Informacyjno-Edukacyjne „Senior w Opolu” powstało z inicjatywy rady. Przedstawił także plany budowy dużego Centrum Seniora w Opolu przy ul. Oleskiej. Inwestycja bardzo oczekiwana przez opolan. Następnie wręczył członkiniom i członkom Rady Seniorów pamiątkowe statuetki i dyplomy podziękowania. Teresa Sokołowska, Sekretarz Rady Seniorów, w imieniu członkiń i członków Rady Seniorów podziękowała Leokadii Kubalańca Przewodniczącej RS za wkład pracy, inspiracje, pomysły i za to, że rada kończy swą kadencję z sukcesem - wręczając jej upominek i kwiaty. Przewodnicząca podziękowała za to wyróżnienie. Spotkanie zakończyło się wspaniałym występem zespołu trąbkarzy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu. Zespół pod batutą Klaudiusza Lisonia, wykonał kilka utworów z różnych epok. Wspaniała konferansjerka Klaudiusza Lisonia pozwoliła słuchaczom lepiej zrozumieć muzykę tych epok. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem perfekcyjnie wykonanego koncertu, wszak rzadko mamy okazję słuchać utworów wykonywanych przez same trąbki. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Muzycznej za wspaniałą oprawę naszej uroczystości.

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ,z którymi współpracowaliśmy w czasie trwania kadencji za to, że poświęcali nam swój czas, słuchali nas i włączali się do prac nad naszymi projektami.

 

Zespół wizerunek

Foto: A. Czarnecka