Transport osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Opola

Mateusz Szpryngiel
 
W Opolu ze środków budżetu miasta Opola świadczone są usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.
 
Przewozy osób niepełnosprawnych odbywają się:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 (usługę świadczą dwa pojazdy),
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty od godziny 7:00 do 17:00 (usługę świadczy jeden pojazd)
 
Przewozy osób niepełnosprawnych odbywają się w granicach administracyjnych miasta Opola trzema pojazdami. Samochody przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne korzystające z usługi dowożone są do pracy, na rehabilitację, uczelnię, do centrum handlowych,  restauracji, na spotkanie ze znajomymi itp.
 
Koszt przejazdu w jedną stronę wynosi 2,00 zł.
 
Informacje dot. usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych można uzyskać
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 pok. 2, w godz. od 7:30 do 14:30.
Osoba do kontaktu: p. Mateusz Szpryngiel – Podinspektor, tel. (77) 44 35 757, email: transport@um.opole.pl.
 
Uprawnionymi do korzystania z usług transportowych są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Opola:

 1. posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z tytułu:
  1. upośledzenia narządu ruchu (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R),
  2. chorób neurologicznych (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 10-N),
  3. chorób narządu wzroku (w orzeczeniu o niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);
 2. posiadające I lub II grupę inwalidzką przyznaną przez stosowny organ;

3)    uznane przez stosowny organ za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy;
4)    dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Osoby chcące skorzystać z usługi transportowej są zobowiązane do złożenia następujących dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 pok. 2:

 1. Deklaracja korzystania z usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola (do pobrania niżej).
 2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadające symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu o zmianie orzeczenia.
 3. Orzeczenie stosownego organu o przyznaniu I lub II grupy inwalidzkiej, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim dot. wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu (wzór zaświadczenia do pobrania niżej).
 4. Aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, komisji lekarskiej ZUS lub sądu o uznaniu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy, wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim dot. wskazania iż dana osoba ma trudności w poruszaniu (wzór zaświadczenia do pobrania niżej).
 5. Dla dzieci do 16-roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu stwierdzający niepełnosprawność.

 
Zamawiania usług transportowych dokonywać należy:
- osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: (77) 44 35 757 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 10:00 lub
- pocztą elektroniczną (e-mail: transport@um.opole.pl), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00.