Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka

ul. Prószkowska 72, 45-637 Opole
tel. (77) 402 37 00
email: franciszkanki@wp.pl
www.franciszkankizol.opole.pl
Osoba do kontaktu: mgr Barbara Bogdon, dyrektor, tel. (77) 402 37 02

Misią Zakładu jest: Służyć cierpiącym z miłością
zol.png
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, prowadzony przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III Zakonu Regularnego św. Franciszka, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 
Zakład przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych somatycznie- przebywających w placówce, którzy ze względu na stan zdrowia i wiek potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki, korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Zakres oraz poziom świadczenia jest dostosowany do potrzeb pacjentów przebywających w Zakładzie.
 
Zakład udziela świadczeń w zakresie: pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji, zapewnia produkty lecznicze, wyroby medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zakład świadczy usługi medyczne na podstawie kontraktu z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ od 2002 roku.
 
Obecnie działalność medyczna ZOL-u realizowana jest w zakresie leczenia i opieki stacjonarnej długoterminowej. W zakładzie znajduje się 105 miejsc dla chorych. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny, w szczególności: lekarzy specjalistów, pielęgniarki, które posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie specjalistycznej opieki długoterminowej, opiekunki medyczne, rehabilitanci, psychologowie oraz terapeutę zajęciowego.
 
W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym Prowadzonym przez Siostry Franciszkanki w Opolu jest wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 od 16.05.2013 roku.


Zakład Opiekuńczo- Leczniczy prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu