Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wróblewskiego 46, 45-759 Opole
tel. 261-62-61-19, 261-62-61-55
email: sekretariat@116szpital.opole.pl
www.116szpital.opole.pl
Osoba do kontaktu: mgr piel. Mariola Sibilska, kierownik Zakładu, tel. 261-62-61-19

Informujemy, że w związku z remontem Oddziału Zakładu Opiekuńczo Leczniczego nastąpiła tymczasowa zamiana numerów telefonu na numery: Kierownik Oddziału: 261-62-58-23
Dyżurka Pielęgniarek: 608-365-199
 

Opis:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
 
Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach - Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265).
 
Zakład ma za zadanie objęcie całodobową opieką osoby niewymagające hospitalizacji w oddziałach ostrych, a których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji poprzez:

  1. opiekę lekarską,
  2. opiekę pielęgniarską,
  3. usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
  4. leczenie farmakologiczne,
  5. zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
  6. zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
  7.  ustalenie i stosowanie diety,
  8. zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia.

Celem pobytu w zakładzie jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki, uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych.