UTW Zdrowia i Urody Seniora

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opolu
przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. 602 364 333
e-mail: iva1402@wp.pl
https://wnoz.uni.opole.pl/project/uniwersytet-trzeciego-wieku-zdrowia-i-urody-seniora/
www.facebook.com/utwzus