ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"
ul. Dambonia 3 45 – 860 Opole
Tel./Fax. 77 474 50 21
e-mail: biuro@sdsopole.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia"
ul. Stoińskiego 8
45 – 761 Opole
Tel./Fax. 77 474 50 21
e-mail:  biuro@sdsopole.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

https://sdsopole.pl/
 

Cel:

Celem statutowym ośrodka  jest wsparcie  i rehabilitacja  społeczna osób zaburzonych  psychicznie i ich rodzin. W ramach wsparcia  realizowane są  zajęcia stacjonarne: plastyczne, kulinarne, komputerowe,  rękodzieło artystyczne, zajęcia teatralne, ruchowe a także  liczne wycieczki i wyjścia  kulturalno-oświatowe.

Opis działalności:

Ośrodek  Samopomocy  „Magnolia” jest ośrodkiem dziennego wparcia  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi. Ośrodek  funkcjonuje  w dwóch placówkach, pierwsza przy ul. Dambonia 3 - przeznaczona dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie  i przewlekle chorych psychicznie, natomiast  ośrodek  przy ul. Stoińskiego 8, przeznaczony jest  dla osób starszych, cierpiących na otępienie, chorobę Alzhaimera  oraz inne przewlekłe  zaburzenia czynności  psychicznych. W obu placówkach realizowane są  zadania z zakresu  treningów umiejętności  praktycznych, zajęcia manualne, usprawniające, ruchowe, zajęcia kulturalno-oświatowe , poradnictwo psychologiczne dla uczestników  ŚDS i ich rodzin. Oferta  ośrodka dostosowana  jest do potrzeb  i możliwości uczestników , a nowoczesne i przestronne  wnętrza, zapewniają komfort realizacji zadań.