Ośrodek Medyczny ,,Samarytanin” Oddział Medycyny Paliatywnej

ul. Kazimierza Pużaka 11, 45-272 Opole
tel. (77) 400 38 12 wew. 31, 33
www: www.samarytanin.opole.pl
e-mail: samarytanin@samarytanin.opole.pl

Cel:

Całościowa opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 
Oddział Medycyny Paliatywnej posiada kontrakt z NFZ. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
Możliwe jest również skorzystanie komercyjne, z pełną odpłatnością.