Domy Pomocy Społecznej

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej realizuje przez samorząd zadania własne, które polegają na kierowaniu do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Pomaga i wspiera osoby wymagające stałej, całodobowej opieki, którym nie wystarcza pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przez co w głównej mierze jest to pomoc w formie skierowania osoby do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej.
Zespół działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).