Treningi pamięci

Treningi pamięci
Osoby w starszym wieku często zmagają się z problemami z zapamiętywaniem i przywoływaniem wspomnień z pamięci. Odpowiedzialne za to mogą być choroby takie jak chociażby demencja. Jednak zdarza się jednak, że problemy z pamięcią wynikają z zaniedbań i postępującego starzenia się mózgu. Mogą temu zaradzić proste treningi pamięci. W Poznaniu jest kilka miejsc, w których seniorki i seniorzy mogą skorzystać z tego typu wsparcia. Poniżej wskazujemy też miejsca w sieci, gdzie znaleźć można materiały przydatne podczas trenigów.

Treningi pamięci

poznańskie uniwersytety trzeciego wieku | Szczegóły
Zespół Dziennych Domów Pomocy, m.in. trening pamięci prowadzony z użyciem metod cyfrowych | Szczegóły | Kontakt: ul. M. Konopnickiej 18, tel. 61 865 81 19, więcej;
Klub Seniora „Świerczewski Krąg | Szczegóły | ul. Grabowa 22 B, tel. 61 22 34 954, więcej;
ODK „Pod Lipami”– udział w spotkaniach jest odpłatny | Szczegóły |os. Pod Lipami paw. 108 A, tel. 61 630 33 47, więcej;
Ratajskie Centrum Kultury – w ramach projektu „Ratajski Przystanek Seniora”, trening umysłu w DK „Jędruś” | Szczegóły | DK „Jędruś”, os. Armii Krajowej 101, tel. 61 877 01 51;
Fundacja Orchidea, zajęcia w ramach Prozdrowotnego Klubu Seniora, ćwiczenia funkcji poznawczych podczas zajęć komputerowych, udział w spotkaniach jest odpłatny | Szczegóły | ul. Hetmańska 15, 782 271 227, 601 493 705, 61 661 13 17, więcej;
Fundacja Młyn Wsparcia – treningi pamięci dla podopiecznych fundacji oraz członkiń i członków Klubu Seniora „Niezły Młyn”, Fundacja oferuje również prowadzenie odpłatnych treningów w placówkach aktywności senioralnej | Szczegóły | ul. Mostowa 16, tel. 663 942 366;
WSWOP „Hospicjum Domowe” – w ramach Poznańskiego Centrum Seniora, rehabilitacja pamięci i orientacji | Szczegóły | ul. Bednarska 4, tel. 61 855 11 76, więcej;
Materiały do treningów pamięci dla seniorów i osób prowadzących zajęcia usprawniające

Fundacja Młyn Wsparcia – Zeszytnik Aktywności Senioralnej (specjalny zbiór zadań dla osób starszych, których celem jest poprawa funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, uwaga czy abstrahowanie);
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – Pakiet Seniora: trening umysłu (m.in. metody ćwiczenia pamięci i koncentracji, podstawowe ćwiczenia polepszające zdolność zapamiętywania);
Fundacja stocznia – Siłownia Pamięci (materiały do treningów umysłu seniorów – m.in. poradnik o treningach, scenariusze treningów grupowych, w parze czy indywidualnych, aplikacje memo);

źródło https://centrumis.pl/edukacja/treningi-pamieci/