Konkurs poetycki dla seniorów "Świąteczne Opole"

Głosy na najpiękniejszy wiersz można oddać w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym "Senior w Opolu" pod tel. (77) 441 23 70 lub 517 607 990
lub pod adresem e-mail k.machel@mopr.opole.pl, jedna osoba może zagłosować raz na wybrane dwa wiersze