Karta „Opolski Senior”

Karta „Opolski Senior” skierowana jest do mieszkańców miasta Opola w wieku 65 lat i powyżej. Ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów z miasta Opola poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, umożliwiających większy dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki oraz zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. Posiadacze Karty „Opolski Senior” będą mogli korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz prywatnych przedsiębiorców – partnerów programu. Formularz wniosku można pobrać w: Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu”, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Urzędzie Miasta Opola-Biuro Obsługi Obywatela oraz na stronach internetowych: www.seniorwopolu.pl i www.opole.pl. Wniosek można składać w Centrum Edukacyjno-Informacyjnym ,,Senior w Opolu” w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres ww. Centrum.

Kartę wydaje się bezpłatnie na czas nieokreślony.

Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione do składania wniosków o wydanie Karty ,,Opolski Senior”.
W załączeniu:
1. Formularz wniosku o wydanie Karty ,,Opolski Senior” lub wydanie duplikatu Karty ,,Opolski Senior”,
2. Regulamin Karty „Opolski Senior”,
3. Upoważnienie,
4. Wzór Karty ,,Opolski Senior”

PARTNERZY KARTY "OPOLSKI SENIOR"