Finisaż wystawy fotograficznej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
oraz
FotoKlub Opole

zapraszają na

finisaż wystawy fotograficznej

Krzysztofa Spałka

"Podwodne Opolskie"

(oprowadzanie kuratorskie: prof. Arkadiusz Nowak)

3 stycznia
godz. 17.00

dworzec PKP Opole Główne

"Podwodne Opolskie" to jedna z pierwszych tego typu wystaw fotograficznych w Polsce, przedstawiająca piękno podwodnej przyrody. Ukazuje, praktycznie nieznany świat flory i fauny, w tym rzadkie i ginące gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze w Europie.

Zdjęcia wykonano w różnego typu akwenach, w tym źródłach krasowych, stawach hodowlanych, zalanych wodą, nieczynnych piaskowniach i kamieniołomach oraz rzekach na Śląsku Opolskim.

Autor fotografii – dr Krzysztof Spałek, był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Biologii Uniwersytetu Opolskiego, autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego, a także odkrywcą nowych dla Polski wodnych zbiorowisk roślinnych.

Był fotografem przyrody, publicystą, regionalistą, odkrywcą stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie.