"Senior na Drodze" 6 września 2018

Informujemy o wydarzeniu „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny” organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędzie się w Opolu w dniu 6 września 2018 r. Partnerem akcji jest Policja.
Miejsce akcji: Centrum "Senior w Opolu" ul. Nysy Łużyckiej 7a - serdecznie zapraszamy.

Poniżej przedstawiam szczegóły.
Akcja skierowana jest do rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia. Wg statystyk zdarzeń drogowych, seniorzy ci stanowią istotny odsetek ofiar wypadków.
Zajęcia poprowadzą policjanci i eksperci ruchu drogowego. Przygotowaliśmy interaktywne filmy obrazujące niebezpieczeństwa. Prelegenci porozmawiają z uczestnikami, uświadamiając im zagrożenia oraz przedstawiając sposoby, jak zagrożeń unikać.

Cel akcji: podniesienie bezpieczeństwa na drodze pieszych i rowerzystów 60+.

Zarówno przed zajęciami, jak i po nich, zaprosimy Seniorów do korzystania z bufetu kawowego, w ramach którego przygotujemy ciastka oraz zimne i ciepłe napoje.

Seniorzy rowerzyści będą mogli bezpłatnie dokonać przeglądu swoich rowerów oraz doposażyć je w obowiązkowe światła, dzwonki i odblaski.

Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, a każdy uczestnik otrzyma miły upominek.