BAZA DANYCH ORGANIZACJI

Baza danych organizacji pozarządowych działających w Opolu na rzecz seniorów / skupiających seniorów

Lp.

Nazwa organizacji

Adres do korespondencji

Telefon

E-mail

Strona www

Wizytówka

1

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a 45-010 Opole

(77) 453 12 41, (77) 453 12 42

caritas_centrala@op.onet.pl

Zobacz

-

2

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

-

604 075 882

jwicinska@espar-50.org

Zobacz

Zobacz

3

Fundacja Aktywizacji i Edukacji Społecznej SENSO

-

601 508 183

biuro@fundacjasenso.org

Zobacz

-

4

Fundacja Bądź dobroczyńcą Klub Seniora Sowa

ul. Damrota 2a lok. 6-7. 45-064 Opole

505 287 466

malgorzataczerwinska@op.pl

Zobacz

Zobacz

5

Fundacja H2O

ul. Wandy 2 lok. 5 45-711 Opole

793 192 202

fundacja.h2o@wp.pl

Zobacz

-

6

Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA

ul. Orląt Lwowskich 5 lok.2, 45-371 Opole

575 723 793

biuro@fundacjaintra.org

Zobacz

Zobacz

7

Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera

ul. Łąkowa 6, 46-070 Osiny

792 47 27 36

fundacja.ktoto@onet.eu

Zobacz

Zobacz

8

Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ

ul. Grunwaldzka 31 45-054 Opole

606166924, 667129391, 726198222

fundacja.spinacz@gmail.com

Zobacz

Zobacz

9

Klub Amazonka przy Opolskim Centrum Onkologii

ul. Katowicka 66 a 45-060 Opole

601 404 754

viosik@op.pl

-

-

10

Klub Krystyn Opolskich

ul. Orkana 10 45-542 Opole

604 402 038

aleszcz@interia.pl

Zobacz

-

11

Koło „Zaodrze” Polskiego Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Prószkowska 39 A, 45-758 Opole

503-324-485

kontakt@emeryci.opole.pl jerzyszlengel@wp.pl

Zobacz

Zobacz

12

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora - Klub Seniora przy DDP "Magda-Maria"

ul. Barlickiego 1-3 45-083 Opole

(77) 453 63 28

-

-

-

13

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Opole"

-

696 294 225

zyta.halamoda@gmail.com

-

Zobacz

14

Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących CROSS

ul. Damrota 6/2 45-064 Opole

(77) 448 39 90, 603 271 603

rena.tomasz1@gmail.com

Zobacz

-

15

Opolski Oddział Okręgowy PCK w Opolu

ul. Krakowska 51 45-018 Opole

(77) 454 53 40, (77) 453 95 73

opole@pck.org.pl

Zobacz

Zobacz

16

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych

Plac św. Sebastiana 3 45-030 Opole

(77) 453 73 17

ofos@op.pl

-

-

17

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki

ul. Armii Krajowej 10, 45-071 Opole

(77) 454 40 10, (77) 454 68 68

opole@pkps.org.pl

Zobacz

Zobacz

18

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego

ul. Grunwaldzka 1 45-054 Opole

(77) 454 34 24

joer@op.pl

Zobacz

-

19

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

ul. 1 Maja 21 45-068 Opole

(77) 454 35 87

biuro@pzgopole.pl

Zobacz

-

20

Polski Związek Niewidomych - Koło w Opolu

ul. Damrota 6 45-064 Opole

539 320 125, (77) 453 94 12

janinamiszkiewicz@wp.pl

Zobacz

-

21

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejski w Opolu

Plac Jana Kazimierza 7/1

(77) 457 46 83, 607 430 950,

psd_om_opole@op.pl

Zobacz

Zobacz

22

Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców

ul. Grudzicka 48a 45-432 Opole

(77) 453 72 26, 505 99 39 79

stowpsk.opole@o2.pl, krajoznawcy@onet.pl

Zobacz

-

23

Rada Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

ul. Damrota 4 45-064 Opole

(77) 454 39 18, 607 638 996

rseir.opole@solidarnosc.org.pl

-

-

24

Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego

ul. Reymonta 43 45-072 Opole

608 708 085

tertadsok@wp.pl

Zobacz

Zobacz

25

Stowarzyszenie "Mój Duch Przyjazny"

ul. Chabrów 151 lok. 13 45-221 Opole

880 732 262

mojduchprzyjazny@gmail.com

Zobacz

-

26

Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”

ul. Domańskiego 84 45-820 Opole

604 427 422

gregawor@interia.pl

Zobacz

-

27

Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior”

ul. Konopnickiej 6 45-004 Opole

(77) 402 10 78

kinia591@onet.eu

Zobacz

-

28

Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego

ul. Krapkowicka 17 45-760 Opole

601 507 413

tommen@optima.opole.pl, piotr.zdybowicz@wp.pl

Zobacz

-

29

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział Wojewódzki

Plac Kopernika 1/2 45-042 Opole

(77) 454-96-76

-

-

-

30

Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym "Babie Lato"

Plac Katedralny 4 lok. 8 45-007 Opole

793 791 122, 694 381 133

malgos0905@o2.pl

Zobacz

-

31

Stowarzyszenie 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej

ul. Kościuszki 45 45-062 Opole

501 805 726

bokkal10@hotmail.com

-

-

32

Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Opolu

ul. 1 Maja 19a p.3 45-067 Opole

691 642 100

-

-

Zobacz

33

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Opolu

ul. Kołłątaja 16 lok. 3 45-064 Opole

(77) 453 97 64, 698 769 229

tmlikpw-opole@wp.pl

Zobacz

-

34

Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem

ul. Św. Wojciecha 5 45-023 Opole

(77) 453 96 75

towarzystwo1@wp.pl

Zobacz

-

35

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 11 w Opolu

ul. Budowlanych 1 45-202 Opole

606 330 339

emerycipoz@wp.pl

Zobacz

-

36

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Opolu

ul. Budowlanych 1 45-202 Opole

606 330 339

-

Zobacz

-

37

Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Okręgowy

ul. Ozimska 8 45-057 Opole

(77) 454 39 14

-

Zobacz

-

38

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu – Zarząd Okręgowy

ul. Ozimska 8 45-057 Opole

608 415 566

irena@list.pl

-

-

39

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Kielecka 5/2 45-401 Opole

604 531 719

-

-

-

40

Związek Sybiraków – Oddział w Opolu

ul. Mickiewicza 1 45-368 Opole

607 339 177

-

Zobacz

Zobacz