Zgłoszenia kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 14 stycznia 2019 roku
w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu

Na postawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych podaję do publicznej wiadomości i jednocześnie zapraszam organizacje pozarządowe, fundacje, działające na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Opolu oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej do dnia 14 lutego 2019 roku na adres:

Urząd Miasta Opola
Wydział Polityki Społecznej
45-005 Opole
ul. Budowlanych 4

Poniżej załącznik do pobrania.

ZałącznikWielkość
PDF icon psrdson2019.pdf267.52 KB