Zadania ustawowe Państwowej Straży Pożarnej

Na jaką pomoc i w jakich dziedzinach mogą liczyć mieszkańcy

st. kpt. Marcin Urban, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Kontakt:
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
tel. (77) 400 20 00
www.kmpsp.opole.pl/

 Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m. in.:

  1.  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
  5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

1. Autor Grzegorz Domaracki