Wycieczka!!!!!

Zapraszamy do zapoznania się z wycieczką Pana Jacka:)
Wiosna w ogrodach 28.05.2020

9.00 wyjazd z Opola. zbiórka na parkingu 10 minut wcześniej za sklepem Emma ( skrzyżowanie ulicy 1 Maja i Dubois ).
10.45 przyjazd do Wojsławic, położonych 50 km na południe od Wrocławia i 2 km, na wschód od historycznej Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich.
Wieś znana jest wszystkim miłośnikom przyrody z powodu znajdującego się tutaj arboretum dendrologicznego. Zgromadzono tu półtora tysiąca drzew i krzewów, w tym około 500 gatunków i odmian różaneczników i azalii, które wraz z innymi roślinami z rodziny wrzosowatych stanowią kolekcję wzorcową arboretum. Największy najazd turystów przeżywa każdego roku w maju i czerwcu, gdy kwitną różaneczniki.
Powierzchnię Arboretum systematycznie powiększano − w 1990 r. przyłączono 5 hetarów nowych gruntów, w 2005 r. wynosiła już 62 hektary. Nadal rekonstruuje się stawy i cieki wodne, zakłada systemy nawadniające, wytycza nowe alejki, a przede wszystkim sadzi wiele roślin, dzięki czemu ich liczba zwiększyła się w ostatnich latach wielokrotnie.
15.30 – 16.00 Wyjazd do Opola. Powrót około 17.30

Cena: 60 zł ( przejazd autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie NNW ( 10000 zł )

Dodatkowo we własnym zakresie: wstęp do Arboretum: 10 zł - osoby 65+ oraz 15 zł – pozostałe osoby.

Warunki uczestnictwa !!!

W autokarze może jechać maksymalnie 27 osób.

Zapisy będę robił telefonicznie i mailowo. Do ubezpieczenia potrzebuję tylko imię, nazwisko i datę urodzenia. Na razie przyjmuję wstępne zgłoszenia.

Wpłaty za wyjazd będę przyjmował przelewem na konto a tylko w ostateczności w autokarze. W tym przypadku bardzo proszę o odliczona kwotę.

W autokarze zajmujemy co drugie miejsce – miejsca będą wyznaczone.

Podczas przejazdu w autokarze obowiązują maseczki zakrywające usta i nos ( nie dotyczy dzieci do lat 4 i osób mających problemy z oddychaniem ).

Spacer po ogrodzie indywidualny. Podczas spaceru zachowujemy odstęp 2 m od drugiej osoby ( nie dotyczy rodzin ). Podczas pobytu w ogrodzie obowiązują maseczki i rękawiczki.
Proszę o zapoznanie się z aneksem do regulaminu zwiedzania Arboretum od 15.05.2020 r. http://arboretumwojslawice.pl/…/…/02/Aneks-do-regulaminu.pdf

Na miejscu będą czynne toalety oraz kawiarnia, natomiast inne obiekty są zamknięte ( jest to stan przepisów na 18.05.2020 ).

Ostateczną decyzję dotyczącą wyjazdu podejmę 25.05 po konsultacji z Sanepidem w Opolu.

Organizator: AT Turystyka i Góry Jacek Michalski
www.travel.opole.pl tel. 502 251 058,
e-mail: turystyka-gory@punkt.pl