Wpływ niskiej emisji na zdrowie

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej planowane jest przeprowadzenie 4 spotkań dla seniorów o tematyce wpływu niskiej emisji na zdrowie, w następujących terminach:
22.09 (Środa) godz. 13:00-14:15;
22.09 (Środa) godz. 14:30-15:45;
23.09 (Czwartek) godz. 14:00-15:15;
23.09 (Czwartek) godz. 15:30-16:45;
Spotkania odbędą się w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ul. Damrota 1 w sali 106.
Na każdym spotkaniu będą poruszane tematy:
1. Stan jakości powietrze w Polsce i w Europie.
2. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie.
a) składniki powietrza, zanieczyszczenia powietrza (niska emisja, pyły zawieszone);
b) przyczyny i źródła zanieczyszczeń (w szczególności źródła ogrzewania indywidualnego);
c) skutki zdrowotne ekspozycji na zanieczyszczone powietrze (głównie sezonowe zanieczyszczenia).
3. Monitoring stanu jakości powietrza.
a) krajowy system monitoringu;
b) lokalny system monitoringu.
4. Efektywność energetyczna budynków.
a) ucieczki ciepła;
b) termomodernizacja.
5. Dotacje do wymiany systemu ogrzewania.
a) program krajowy;
b) program miejski.
W załączeniu przesyłam zaproszenie do wykorzystania.
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 504-900-246
Marcin Węgrzyn
Kierownik Referatu Planowania i Finansowania Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa