,,Śląsk – Perła  w Koronie”

            ,,Śląsk – Perła  w Koronie”
   Zapraszamy na spotkanie o historii Ziemi Śląskiej
             i prawach Mniejszości  Niemieckiej
Miejsce:
25.10.2018, godz 16.00 - Opole, dzielnica Borki, Świetlica przy ul. Pelargonii 12
26.10.2018, godz 16.00 - Opole, dzielnica Czarnowąsy, Świetlica przy ul.  Wolności   91
07.11.2018, godz 16.00 - Opole, dzielnica Świerkle, Świetlica przy ul. Świerkli 1
08.11.2018, godz 16.00 - Opole, dzielnica Śródmieście,
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Minorytów 4
W programie spotkania:
1. Rys historyczny dziejów Śląska do II wojny Światowej.
2. Polityka Państwa Polskiego wobec Śląska i ludności żyjącej na Śląsku po
II Wojnie Światowej.
3. Powstanie Mniejszości Niemieckiej, jej prawa i działalność.
4.  Dyskusja, wymiana poglądów

Prelekcje będzie prowadził Dr Michał Matheja

 Żyjemy obok siebie - Niemcy, Ślązacy, Polacy -
 powinniśmy poznawać  nasze dzieje,
 rozumieć się i szanować.

Organizator: Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie-Osobno ,,RaNO”
Wsparcie merytoryczne: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Opola